Om demokratiutveckling, att göra sin röst hörd och att makten tillhör folket

En av Svenskar i Världens medlemmar, Viveka Rydell-Anderson, är en person full av engagemang och driv att förändra och förbättra världen. Hon har en självklar plats i vår serie om utlandssvenskar som gjort stort intryck och avtryck.

Viveka Rydell-Anderson föddes i Uppsala 1968. Hon är uppväxt med en mamma som undervisade nysvenska på komvux och en pappa som under somrarna ledde Uppsala International Summer Sessions – ett program för utlänningar och svenskättlingar som av olika anledningar vill lära sig mer om det svenska språket och kulturen.

Från tidig ålder träffade hon människor ifrån olika delar av världen och intresset för demokratiutveckling utvecklades tidigt. Under uppväxten fick Viveka på nära håll bevittna orättvisan i hur människor på flykt fick skydd i Sverige men möttes av ett Sverige som inte tog vara på den värdefulla kompetensen människorna tog med sig hit. För Viveka har det alltid varit viktigt att vi har ett system där alla ska ha rätt att bli representerade och vara en del av samhället.

Swedish Business Woman of the Year, studier och innovationer

Under sin uppväxt bodde Viveka Rydell-Anderson tidvis i Sverige, Danmark och Holland. 1989 träffade hon kärleken och flyttade till Los Angeles. Väl där studerade hon engelsk litteratur vid UCLA och fortsatte därefter med juridikstudier på UC Berkeley.

Efter examen arbetade Viveka på en advokatfirma i San Francisco i många år. Hon har även sedan 1997 engagerat sig både som styrelseledamot och medlem vid den svensk-amerikanska handelskammaren i San Francisco och Silicon Valley. Där arbetade hon mycket med event och affärsutbyten mellan Sverige och USA. 2013 vann hon det prestigefyllda priset Swedish Business Woman of the Year. Till sommaren 2022 får hon sin MSc i Informatik från Stanford Medicine.  

Viveka har även hunnit med att arbeta inom hälsovårdsinnovation, digital innovation och just nu arbetar hon för Blockchains, ett blockchain-företag som syftar till att utveckla digitala lösningar för individen. Företaget arbetar med allt ifrån att bygga en Smart City, att använda blockchain för energi och röstning vid val till att sjukvårdsjournaler ska vara tillgängliga vart du än befinner dig i världen.  

Sedan hon blev advokat har Viveka känt ett ansvar att också ge tillbaka till samhället i USA; att representera människor som flytt från krig och tortyr och att dessa människor ska få delta i samhället som hela människor och inte behandlas annorlunda. Viveka menar att vi de senaste åren och även under pandemin har sett åtskilliga utmaningar för att bibehålla demokratin i många länder i världen.

Efter att ha lett ett hälsovårdsinitiativ i 14 år som bland annat hjälpt barn och de med rörelsenedsättning att få bättre tillgång till tandvård ville hon under pandemin ta ett år och fundera på vad nästa steg skulle bli. Med blicken mot Sverige, började hon jobba som konsult för den svenska firman Integrum AB som lanserat en innovation för att gagna amputerade patienter i USA.

I bagaget hade hon även med sig mycket erfarenhet från sin tid inom filantropin. Hon visste att med gemensamma medel från den offentliga sektorn, privatpersoner samt stora företag finns det stora möjligheter att göra betydande sociala förändringar.

”Det är lätt att tro att det är andra människor som har makten och inte en själv, att man är så liten.”

Pandemin var startskottet på en gemensam demokratisatsning 

Efter lite efterforskning hittade hon Roger Svensson som i nio år drivit Stockholm Philantropy Symposium och Stiftelsen Stockholm Philantropy och ville ta del av deras arbete. Det började med samtal över Zoom, som man gör i pandemitider, där de utbytte nyttiga erfaranheter och diskuterade på vilket sätt de skulle kunna bidra. Båda var oroliga över demokratiutvecklingen vilket var starten för detta projekt.

De funderade på hur man kan involvera människor som gett upp hoppet om demokratin, som känner att deras röst inte blir hörd, och unga människor som bara tycker att politiker hittar på eller som har en stark misstro till beslutsfattarna.

Drömmen om att få in USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright i projektet kom tidigt. Därifrån tog de projektidén vidare med International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) i Stockholm, International Youth Think Tank i Göteborg, och Athens Democracy Forum i Paris som även samarbetar med New York Times. Bollen var i rullning och allt eftersom de hörde sig för där någon kände någon, som kände någon, lyckades de tillsammans sätta ihop ett bra program med en bra mix av personer.

– Att man kan ha en idé som låter helt galen och använda sig av nätverken man har där det ena leder till det andra som senare mynnar ut i något väldigt fint är häftigt. Även tajming är viktigt. Eftersom det är 100 års demokrati-jubileum i Sverige kommer ett sådant här möte lägligt. Det har inte anordnats något liknande i Sverige tidigare. Jubileum är viktiga att uppmärksamma eftersom man tänker över och reflekterar över vad man hunnit åstadkomma, säger Viveka Rydell-Anderson.

Madeleine Albright

Varför tycker du att detta projekt är viktigt? 

– Det är viktigt för att det är så lätt att man tror att det är andra människor som har makt och inte en själv, att man är så liten. Om jag inte använder min röst, då vet inte politikerna vad problemet är. Då är det istället lobbyisternas röster som hörs högst. Jag tycker att det är viktigt att vi inte bara röstar utan att vi även kommunicerar med våra politiker. Vi kan inte lösa FN:s 17 hållbarhetsmål på egen hand. Regeringen, individen och stora företag har alla ansvar i det. Unga människor har andra idéer än den äldre generationen. Allas röster måste höras.

”Jag tror inte alltid att de bästa idéerna kommer ifrån politikerna.”

Vad kan svensk politik lära sig av amerikansk politik när det kommer till synen på demokratin och utövandet?

– Av amerikansk politik kan vi i Sverige bli bättre på det civila engagemanget, att man hjälper varandra och är ärliga om sina upplevelser. Allt ifrån unga i förorten till äldre ute på landsbygden behöver bli bättre på att göra sig hörda och kommunicera ut problemen. Mångfald är bra, det är okej att vi blir ett annat slags land. Jag tror inte alltid att de bästa idéerna kommer ifrån politikerna. Det är viktigt att som politiker ta på sig ansvar, ha ett bra ledarskap som är dynamiskt och sätta tonen och se till att resurserna finns. Men man måste också se till att befolkningen förstår att deras röst är viktig och det gäller inte bara när det är val utan även däremellan. Kommunikationen måste finnas och medborgarna måste kunna ha en dialog med politikerna. Unga människor ska inte se politiker som ”andra människor” utan riksdagen ska vara människornas hus.

Vilken roll har EU i detta? 

– EU:s roll är att sätta tonen. Det är hur man gör det som man kan påverka hur människor ska medverka. Det är så mycket vi kan uppnå om det verkligen är det vi vill uppnå. Detta behöver vara målet för att demokratin ska utvecklas i den riktning vi vill. Vi är oroliga för demokratin idag och den utsätts för attacker hela tiden. Om vi inte har demokrati finns en fara för anarki eller att en president sitter kvar på presidentposten i 30 år och gör precis som hen vill. Vi trodde kanske att det inte kommer att hända igen men vi ser det om och om igen.

Viveka fortsätter med att beskriva hur människor behöver känna tillit till beslutsfattare.

– Politikerna är här för oss, inte åt andra hållet. Det är vi medborgare som skapar den världen vi vill ha.

Almedalen Democracy Summit äger rum under Almedalsveckan den 7 juli. Evenemanget kommer att vara digitalt och sändas live mellan 15.30-17.00. Spännande talare kommer att diskutera olika aspekter, utmaningar och möjligheter som moderna demokratier står inför samt söka lösningar för en mer hållbar och inkludernade framtid. Bland talarna hittar vi bland annat USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright och även Sveriges utrikesminister Ann Linde.  

När ni tittar tillbaka på dagen, vad vill ni ha uppnått? 

– Målet är att minst 2 000 människor kommer att lyssna live. Att dessa människor i sin tur kommer att föra budskapet vidare inom sina nätverk och institutioner och att detta i förlängningen kommer att leda till att man ser på framtiden annorlunda och att man medverkar mer i demokratin där man är. A call to action, mer engagemang och att fler Democracy Summits anordnas i framtiden, avslutar Viveka Rydell-Anderson.

Inspelningen från Almedalen Democracy Summit kommer att ligga kvar i ett år på Almedalsveckan Play Platform, appen som utvecklats för Almedalsveckan 2021.

Läs mer om Almedalen Democracy Summit och hur man registrerar sig här 

Här kan du läsa vårt reportage om Barbro Osher – en annan utlandssvensk som gjort stort intryck och avtryck  

Nelly Jenbrant