Konsekvenser av uppsägningen av skatteavtalen med Portugal och Grekland

Uppsägningen av skatteavtalen med Portugal och Grekland har skapat stora rubriker. Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden, WITS, reder ut vad som gäller.  

Finansminister Magdalena Andersson meddelade vid en pressträff tidigare i år att möjligheten att som svensk pensionär skattefritt ta ut sina tjänstepensioner i Grekland och Portugal kommer att dras in.  

Idag kan man enligt svensk lag, i de fall pensionen är livsvarig, omvandla den till femårigt uttag. Vid en återflytt till Sverige därefter har man av förklarliga skäl ingen pension att deklarera under resten av sitt liv. Detta ska nu tas bort. 

Men uppsägningen leder också till att alla andra bestämmelser i avtalet kommer att upphöra att gälla. Detta kan få konsekvenser även för företag – både i Sverige och i Portugal – som i sina genomförda och planerade investeringar har förlitat sig på skatteavtalens bestämmelser. 

Ett bättre alternativ, enligt undertecknad, hade därför varit att inte säga upp avtalet i sin helhet utan endast de artiklar i avtalen som berör pensioner. Reglerna i avtalen om uppsägning säger ingenting om deluppsägningar men den allmänt vedertagna juridiska principen ”maior includit minor” borde kunna tillämpas, dvs att om man kan säga upp ett avtal i sin helhet så kan man också säga upp en del därav. 

Uppsägningen av de aktuella skatteavtalen avses träda i kraft för alla inkomster som uppbärs fr.o.m. den 1 januari 2022. Det finns inga övergångsbestämmelser vilket betyder att det nya avtalslösa tillståndet även gäller alla som redan flyttat till Portugal och Grekland. Kommentarerna till uppsägningen har särskilt kommit att fokusera på den totala skattefrihet man åtnjuter på personliga tjänstepensionsinkomster som man uppbär efter utflyttning till de aktuella länderna.  

Förutom skattemässiga konsekvenser på tjänstepensionsinkomster kommer andra inkomstslagar att beröras av uppsägningarna av skatteavtalen. De särskilda regler som i avtalen kan finnas beträffande till exempel artister, idrottsutövare och sjömän behandlas inte i inkomstslagen som beskrivs nedan. 

Logga in för att läsa hela artikeln. Är du inte medlem än så bli det här.

Läs mer om

, ,