Förmåga att skapa pengar av mycket och tänka om i tider av kris

Trots pandemin fortsätter Atlas Copco att framgångsrikt leverera inom de globala trenderna digitalisering, elektrifiering, hållbarhet och medicin. Deras 3D-printrar fick en ny roll och ”arbeta-hemifrån” blev en realitet under pandemin. Atlas Copco AB är huvudpartner till Svenskar i Världen sedan 2013.

Atlas Copco säljer produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi i fler än 180 länder. I Sverige ligger fokus på kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg, monteringssystem och energi- och flödeslösningar.

Pandemin har som bekant påverkat de allra flesta bolag världen över. För Atlas Copcos del slutade 2020 med en tillbakagång av den organiska orderingången på 5 procent, tack vare en stark upphämtning under senare delen av året. Motsvarande siffra för det första kvartalet i år var en uppgång med 18 procent, vilket är en nivå som är rekord för företaget.

– Den organiska orderingången är en viktig komponent och som bevakas av vår omvärld. Det är en mycket positiv början på året och vi ser en fortsatt hög aktivitet hos våra kunder, säger Thomas Dahlgren, vice president Holding Nordic Atlas Copco AB.

”Vi har sett över våra leverantörskedjor och har nu en ökad motståndskraft mot långa leveranskedjor och strategiska komponenter”

Att orderblocken fortsätter att fyllas på kan delvis förklaras med ett uppdämt behov som nu kan tillgodoses. Atlas Copco har under pandemin påverkats av lägre efterfrågan och bemanningen har i alla delar inte varit på den vanliga nivån. Behovet av medicin och sjukvård har av förklarliga skäl ökat, och även den markant växande digitaliseringen har ökat behovet av flera av Atlas Copcos produkter, inte minst vakuum där deras lösningar ofta är centrala. Vad det gäller deras produktlösningar kopplat till hållbarhet så pekar siffrorna uppåt i takt med att sol- och vindkraft byggs ut. Även inom detta område efterfrågas produkter från flera av Atlas Copco affärsområden. Inte minst har behovet av vakuumlösningar ökat då dessa behövs för att generera bland annat solceller.

– Mer än hälften av vår affär består av komprimerad luft och det rakt motsatta, dvs vakuum, säger Thomas Dahlgren om företagets omfattande vakuumlösningar.

Atlas Copcos fabrik i Tierp som tillverkar industriverktyg har också påverkats under pandemin. De har haft reducerad bemanning på grund av pandemin och restriktioner men också på grund av lägre efterfrågan under början av 2020.

– Vi har sett över våra leverantörskedjor och har nu en ökad motståndskraft mot långa leveranskedjor och strategiska komponenter, berättar Thomas Dahlgren.

3D-printrar fick ny uppgift

Atlas Copco i Sverige har gjort ett flertal insatser för att hjälpa till under pandemin. Deras produktionskapacitet i Tierp och utvecklingsenheten i Stockholm ställde om sin verksamhet så att 3D-printrarna programmerades att generera plastvisir till vården. Atlas Copco fanns även med vid planeringen av att ställa om Älvsjömässan till sjukhus i ett nästa steg, något som sedan inte behövde sjösättas, och de har även ingått i den så kallade Omställningsgruppen inom ramen för Teknikföretagen tillsammans med andra bolag och statliga verk och myndigheter för att se hur Sverige kan bli mer motståndskraftigt i en framtida kris.

Dessutom bistod Atlas Copco med sin expertis till företag inom produktion av sjukvårdsutrustning genom att dela med sig av sin kompetens inom både övergång till skifttjänstgöring och tryckluftsförsörjning.

Ett annat bidrag var att koncernledningen avsade sig en del av lönen under några månader 2020 som bidrag till Covid-19-forskning och till andra aktiviteter för att minska spridningen av pandemin.

Flexibilitet i geografi och tid

Atlas Copco har tre olika utlandsupplägg för sina medarbetare; expats (3 år, men i vissa fall upp till 5 år), local plus (4 år sedan full lokalisering om man är kvar) och project assigment (3-24 månader). Pandemin har inte påverkat behovet och tillsättningen av rätt kompetens på rätt plats, däremot har själva startdatumen ibland fått skjutas fram och några funktioner har fått börja sitt nya uppdrag på distans.

”Precis som alla andra bolag kommer vi med stor säkerhet se nya resemönster”

– Precis som alla andra bolag kommer vi med stor säkerhet se nya resemönster, men också nya kontorslösningar för att bättre tillgodose ett annat arbetsmönster. Att arbeta hemifrån var inte en självklarhet tidigare, men pandemin har fört oss dit för tillfället.

Han fortsätter.

– Några av de traditionella lösningarna för kontor fungerar mindre bra om vi även framöver kommer att använda oss av digitala möten på samma sätt som vi har gjort under pandemin. Atlas Copco ser över formerna för var arbetet skall bedrivas, när restriktionerna väl lyfts.

Inte alla har möjlighet att jobba hemifrån på grund av utrymme eller möjlighet att ha ergonomiska lösningar på samma vis som kontorslokalerna kan erbjuda. Trots att orderingången har visat att digitaliseringen funkar står det ändå klart att vissa affärer kräver att de är på plats hos kunden.

– För att kunna erbjuda de bästa, kundvärdeskapande lösningar är det ibland avgörande att vi får en inblick i våra kunders verksamheter på plats för att få en bra bild över deras behov och leverera det som efterfrågas, men också det som kunden initialt inte är medveten om som möjliga förbättringar.

Vilka lärdomar har Atlas Copco dragit av pandemin? Möjligheten att det är möjligt att arbeta på distans och IT:s roll för att möjliggöra detta är ett svar som kommer självklart.

– Dessutom har vi insett att vi behöver förändrade leverantörskedjor av kritiska komponenter. Våra servicetekniker har fortsatt varit närvarande hos våra kunder men det känns betryggande att se att försäljning går att genomföra och vi kan generera värde utan att alltid vara på plats. Dock är det delar av vår affär som kräver fysisk närvaro hos kund för att förstå deras behov och hitta bästa lösningar, avslutar Thomas Dahlgren.