SVIV:s resolution med i utredningen om folkbokföring och samordningsnummer

Finansministern återkopplar att regeringen överlämnar Svenskar i Världens resolution gällande frågan om att bevara uppgifter om utlandssvenskar i Statens personadressregister, SPAR, till Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Fi 2019:05).

Folkbokföringen är kopplad till Statens personadressregister (SPAR). Att bli utgallrad från SPAR efter tre år utomlands innebär krångel för många utlandssvenskar. Bland annat kan den som bott utomlands under en längre tid och inte har kvar sina gamla bankkontakter få problem med att skaffa BankID. 

På Utlandssvenskarnas parlament 2019 tog vi fram en resolution i ämnet som vi bland annat skickade till Finansdepartementet. Parallellt beslutade regeringen om kommittédirektivet Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (dir. 2019:54). 

Vi har nu fått skriftlig återkoppling från finansministern där hon meddelar att regeringen har överlämnat resolutionen i den del som gäller frågan om att bevara uppgifter om utlandssvenskar i SPAR. Därtill informerar hon om att regeringen har beslutat att förlänga tiden för redovisningen till den 1 juli 2021. Ursprungligen skulle utredningen vara klar senast den 1 april. 

– Det är positivt att regeringen tar utlandssvenskarnas behov och perspektiv i beaktande, säger generalsekreterare Cecilia Borglin. 

På Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti kommer vi att diskutera ytterligare lösningsförslag för att underlätta för utlandssvenskar.   

Här kan du läsa vår resolution om SPAR 

Finansdepartementets svar i sin helhet kan du läsa här 

Här kan du läsa kommittédirektivet Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (dir. 2019:54)