Samordningsnummer stoppar militärtjänstgöring

Plikt- och prövningsverkets IT-system saknar möjlighet att registrera samordningsnummer. Det innebär att svenska ungdomar födda utomlands idag inte kan ansöka om att göra militärtjänstgöring utan att först skriva in sig i Sverige för att få svenskt personnummer.  

Barn födda utomlands där en eller båda föräldrarna är svenska medborgare får sedan millennieskiftet ett samordningsnummer istället för ett personnummer. Samordningsnummer ska visa på en mindre stark koppling till det svenska samhället.  

Den som har ett samordningsnummer istället för personnummer kan idag inte ansöka om att få göra svensk militärtjänst. Detta eftersom Plikt- och prövningsverkets IT-system inte accepterar samordningsnummer. 

Vi har kontaktat Plikt- och prövningsverket i Karlstad för att påpeka att svenska ungdomar med samordningsnummer inte kan ansöka om att få göra militärtjänstgöring i Sverige och har fått följande återkoppling. 

– Tyvärr kan man inte ansöka till Försvarsmaktens grundutbildning med ett samordningsnummer, man måste ha ett svenskt personnummer registrerat hos Skatteverket för att ansökan ska bli godkänd. Tyvärr finns det inga andra valmöjligheter för närvarande för att kringgå det kravet. 

Enligt Plikt- och prövningsverket är frågan lyft internt, men de flaggar för att det kan dröja tills ett sådant system byggts upp efter önskemål från Försvarsmakten.  

Utmaningar med samordningsnummer 

Samordningsnumret ersätts av ett personnummer när personen skrivs in i Sverige. Att ha ett samordningsnummer innebär problem eftersom inte alla digitala system kan hantera dem. 

Svenskar i Världen har lyft frågan om samordningsnummer i olika sammanhang, bland annat i möten med ordförande för Socialförsäkringsutskottet Maria Malmer Stenergard och Skatteverket

Här kan du läsa vår resolution från Utlandssvenskarnas parlament 2019 om samordningsnummer.