Ett globalt företag med lokala perspektiv

Det globala förpackningsföretaget Ecolean grundades bland annat på idén att använda en minimal mängd råmaterial för att producera lätta förpackningslösningar på ett helt nytt sätt. Trots snabb tillväxt månar de om sin företagskultur, transparens och att inte bli byråkratiska, berättar vd:n Peter L Nilsson i en intervju. Ecolean har varit partner till Svenskar i Världen sedan 2008.  

Det globala förpackningsföretaget Ecolean utvecklar och tillverkar lättviktsförpackningar och fyllutrustning för livsmedels-, dryckes- och mejeriindustrin. Det snabbväxande företaget bildades 1996 och har under de senaste åren expanderat till många nya marknader. Idag har Ecolean kommersiella aktiviteter på över 30 marknader och etablerade kontor på 15 platser runt om i världen.

Ecoleans största marknader är Kina, Ryssland, Vietnam och Pakistan, där de samarbetar med såväl nationellt ledande företag som multinationella varumärken. Danone har varit kund under många år, bland annat i Ryssland och under 2018 lanserades även Coca Cola i Ryssland ett av sina viktigaste varumärken i Ecoleans förpackning. På den kinesiska mejerimarknaden samarbetar Ecoleans med åtta av de tio största mejeriföretagen. Under senare år har Ecoleans förpackningar även synts på de nordiska marknaderna som en del av HelloFreshs matkassar.

– Vi har snabbt expanderat till nya marknader över hela världen och samarbetar med de största företagen inom vår industri. Detta har vi lyckats med på kort tid. Vi är stolta över våra hårt arbetande medarbetare och att idag vara ett globalt företag med lokala perspektiv. Alla våra bolag runt om i världen har lokal personal och lokal ledning som därmed är väl insatta i den regionala kulturen. Balansen mellan en global och regional strategi är lätt att hantera när du också har en tydlig vision och en tydlig företagskultur. En disciplinerad implementering av vår globala strategi kombinerat med regionala anpassningar är en viktig anledning till vår snabba expansion de senaste åren. Oavsett var i världen du befinner dig, är Ecolean alltid samma för alla, säger Peter L Nilsson, vd Ecolean Group. 

Flera framgångsfaktorer 

Ecolean har 500 anställda och är ett globalt privatägt företag, med huvudkontor i Helsingborg. Företaget har produktionsanläggningar i Helsingborg samt i Kina och Pakistan, med ytterligare en produktionsanläggning under uppbyggnad i Landskrona.

– Vårt kundfokus och våra engagerade medarbetare, där många varit med sedan företaget befann sig i sin linda till idag då vi är ett globalt industriföretag. En viktig faktor till vår framgång är vårt mod att vara och göra saker lite annorlunda. Redan från början valde vi att först etablera oss på marknader som visar den största potentialen. Växande marknader där man söker innovation. Detta kräver ett tydligt fokus, rätt strategi och mycket hårt arbete, säger Peter L Nilsson.

Denna strategi ledde till att Ecolean placerade sin adra produktionanläggning utanför Sverige, nämligen i Kina i början av 2000-talet. Idag används över fem miljoner av Ecoleans förpackningar varje dag i Kina och fler kundsamarbeten inleds löpande på den kinesiska marknaden. En liknande expansionsresa gjordes i Pakistan under den första halvan av 2010-talet, där FrieslandCampina idag räknas till en av de viktigaste kunderna.

– Vi vågar expandera i en hög takt och ta oss in på nya geografiska marknader och i nya segment, vi väljer att växa där vi ser potentialen och vi vågar tacka nej till samarbeten om det inte passar in i vår strategi för att inte tappa fokus. Trots vår snabba tillväxt är vi väldigt måna om vår unika företagskultur, vår transparens och att inte bli byråkratiska, berättar Peter L Nilsson.

Till framgångarna kan också räknas företagets unika produkter där lättviktsförpackningar och fyllmaskinslinjer står ut från alternativen på marknaden. Förpackningarna är lättare än andra förpackningar för flytande livsmedel, vilket innebär en lägre resursanvändning och därmed mindre miljöpåverkan. Delar av Ecoleans sortiment utgörs dessutom av aseptiska förpackningar som håller den fyllda produkten färsk längre utan kylning och som möjliggör att produkterna kan transporteras längre sträckor.

 – Vi är dessutom ensamma på marknaden med vårt unika förpackningsmaterial som består av en blandning av krita och plast. Det består av upp till 35 procent krita, vilket drar ner användningen av plast avsevärt. Vidare använder vi så lite material som möjligt från början till slut, vilket gör att vi minskar påverkan på miljön i alla led i förpackningens livscykel, från produktion och transporter till avfallshantering och återvinning. Våra förpackningar väger i många fall hälften av en traditionell livsmedelsförpackning och blir helt platta efter användning, säger Peter L Nilsson.

Hållbarhet i världsklass 

 
Hållbarhet efterfrågas i allt större utsträckning från företag och leverantörer globalt, inte enbart i hur man tillverkar produkter och erbjuder tjänster, men också i hur man driver sitt företag. För andra året har Ecoleans hållbarhetsarbete utvärderats av EcoVadis, en global leverantör av hållbarhetsbedömningar som utvärderar över 75 000 företag från över 200 branscher årligen. Ecolean har tilldelats Platinum-utmärkelsen av EcoVadis, vilket placerar företagets hållbarhetsarbete i topp 1 % globalt, för året 2021. 

– Att erhålla Platinum-utmärkelsen av EcoVadis är ett bevis på att vårt arbete inom hållbarhet ligger på en mycket hög nivå, till och med världsklass. Hållbarhet har alltid varit bärande i vår strategi och vårt företag grundades bland annat på idén att använda en minimal mängd råmaterial för att producera lätta förpackningslösningar på ett helt nytt sätt, säger Peter L Nilsson.  

Framtiden 

Framöver tror Ecolean att förpackningsbranchen och livsmedelsföretag som vill göra än mer skillnad – både för sina konsumenter och för miljön – kommer att röra sig mot att inkludera lättviktsförpackningar i sina erbjudanden. Ecolean arbetar ständigt med att möta nya konsument- och kundkrav och samtidigt fortsätta sitt hållbarhetsarbete med minimal påverkan på miljön.

– Framtiden ser mycket ljus ut och vi har mycket kvar att utforska och vinna. Efter 25 år i branschen ses vi fortfarande som nykomlingar. Våra kunder vet att vi är i branschen på lång sikt och de uppskattar att vår teknik inte bara är tillförlitlig, utan också toppmodern. Vi tror att livsmedelsbranschen även framåt sett och i allt större utsträckning kommer att se de stora fördelar som finns i vårt system, av att kunna stå ut från mängden och erbjuda en bättre, lättare förpackningslösning för både konsumenter och miljön, avslutar Peter L Nilsson. 

Ecoleans tillväxts- och expansionsresa är utstakad att fortsätta under många år framöver och de välkomnar alla som vill vara med och bidra till att förändra förpackningsvärlden; Ecolean.com  

Ecoleans VD Peter L Nilsson