E-röstning skulle lösa utlandssvenskars deltagande i sametingsvalet

Avsaknad av möjlighet att rösta till sametinget vid utlandsmyndigheterna kan leda till att röster inte kommer fram i tid på grund av undermålig postgång. 

Under ett av vårens alla förparlament lyftes frågan kring utlandssvenska samers möjlighet att rösta i sametingsvalet. I dagsläget går det inte att rösta vid utlandsmyndigheterna på samma vis som till riksdags- och EU-val, utan brevröstning är den enda möjligheten. Detta ställer till problem för de utlandssvenskar som bor i länder där posthanteringen är undermålig och risken är därmed stor att rösten inte hinner fram i tid. 

Det demokratiska deltagandet är en rättighet för alla svenska medborgare, därför bör alla ha lika möjligheter kunna delta i svenska val. Att svenska medborgare väljer att flytta utomlands och därmed öka den internationella erfarenheten och kompetensen ska inte vara ett hinder för att uttrycka sin demokratiska rättighet.  

Vi har kontaktat Valmyndigheten för att reda ut varför inte samma regel gäller i det stundande sametingsvalet den 16 maj som det gör för svenska riksdagsval och EU-val. Maria Nordström, kommunsamordnare och valhandläggare på Valmyndigheten, svarar.  

Sametingsvalet är speciellt på så vis att det inte finns några lokaler för förtidsröstning, varken i Sverige eller utomlands. Lagstiftarna har gjort bedömningen att det är så få röstberättigade i det här valet och dessutom spridda över en så stor yta att det inte är praktiskt genomförbart att ordna med lokaler för förtidsröstning. Vid årets val är det totalt 9226 personer i röstlängden varav bara 221 personer är folkbokförda utomlands. 

En framtida lösning skulle vara möjligheten till e-röstning från utlandet, en fråga som Svenskar i Världen har lyft under en längre tid. Genom att introducera e-röstning ökar fönstret för valdeltagandet genom att den röstberättigande kan rösta till och med valdagen. Dessutom skulle e-röstningen eliminera resandet till en vallokal och risken för att brevröster från utlandet kommer bort eller inte kommer i tid skulle försvinna.  

Under Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti kommer e-röstning vara en av frågorna som diskuteras. Här kan du läsa vår resolution i ämnet.  

I juni 2020 diskuterade vi e-röstning med valkommitténs sekreterare Kristina Lemon 

Foto: Pixabay