Internationalisering ska vara möjlig för alla

Från att ha sökt 300 jobb och inte fått svar, till att bli headhuntad till Stockholms Handelskammare. Läs intervjun med Ahmed Abdirahman, vd och grundare av The Global Village, initiativtagare till Järvaveckan och om vikten av att internationalisering och mångfald bör gå hand i hand. 

Ahmed Abdirahman har alltid haft viljan att göra skillnad i världen. Tankarna gick först att göra det som läkare, men efter att Ahmed insett hans rädsla för blod valde han en annan väg. Idag är Ahmed vd och driver stiftelsen som han grundat, The Global Village. Stiftelsens mest kända projekt är Järvaveckan, ett alternativ till Almedalsveckan. Resan dit bestod av ett flertal olika jobb och en lång internationell erfarenhet.  

Flera år av studier och jobb utomlands  

De flesta känner till Ahmed Abdirahman som grundaren av Järvaveckan, men Ahmed har även hunnit med mycket annat. Med anledning av den ursprungliga tanken att bli läkare valde Ahmed att gå naturvetenskaplig linje på gymnasiet. I sitt projektarbete i gymnasiet skrev Ahmed om hur man kan omvandla havsvatten till dricksvatten eftersom han ville göra något som skulle kunna vara till hjälp i Somalia, landet Ahmed spenderade sina första tolv år i. Ahmeds projektarbete gav honom ett stipendium i USA vilket resulterade i att Ahmed studerade och arbetade i USA och Genève i sex år innan han återvände till Sverige.  

– Studierna utomlands förändrade mig väldigt mycket, min förståelse för världen ökade och jag lärde känna min svenska identitet, det som gjorde att jag kände mig svensk, kommenterar Ahmed Abdirahman om sin tid utomlands. 

Internationalisering ska vara en möjlighet för alla unga 

Väl tillbaka i Sverige berättar Ahmed att han till en början hade svårt att få jobb.  

– Man har utbildningen med sig och är eftertraktad på arbetsmarknaden runt om i världen, men så kommer man tillbaka igen som en invandrarkille och får inte möjlighet att ta vara på sina utlandserfarenheter.  

Ahmed fortsätter att berätta att han inte är den enda i Sverige som har svårt att få sin internationella utbildning och sina internationella erfarenheter erkända i Sverige. Många högutbildade personer som kommer till Sverige och svenskar som studerar utomlands har svårt att få sina erfarenheter och kunskaper erkända. Han menar att validering av utbildning måste bli bättre i Sverige. Även sättet att se på utbildning, kompetenser och erfarenheter behöver bli bredare och mer inkluderande, anser Ahmed.  

Efter en kortare tid av jobbsökande började Ahmed att arbeta inom Stockholms stad. Ahmed hann även med att arbeta på SVT och vid den amerikanska ambassaden i Stockholm innan han blev headhuntad till Stockholms Handelskammare där han arbetade som näringslivsexpert för social hållbarhet. Sedan januari 2021 arbetar Ahmed heltid som vd på stiftelsen The Global Village.  

”Universiteten måste bli bättre på att ta tillvara alla Sveriges kompetenser och skapa en större mångfald i förebilder för unga” 

Internationalisering och mångfald hör ihop, men dessa värden går inte alltid ihop i praktiken. Ahmed menar att viktiga utbildningsprogram såsom Erasmus-programmet inte har prioriterat mångfald och inkludering tillräckligt. Majoriteten av de personer som åker utomlands för att studera kommer från resursstarka familjer. Ahmed menar att det ibland finns fördomar om att personer från utsatta områden inte har rätt utbildning eller saknar vilja och driv. Han anser att universiteten måste bli bättre på att ta tillvara på alla Sveriges kompetenser och skapa en större mångfald i förebilder för unga. Ett viktigt steg för detta är att universiteten regelbundet besöker grundskolor och gymnasier runt om i hela landet, så att samtal och broar till högre studier lättare kan byggas.  

Ahmeds starka tro på samtal och personliga möten är en viktig nyckel i hans arbete i stiftelsen The Global Village. En stor del av stiftelsens arbete handlar just om att skapa och tillhandahålla möten med människor som annars kanske inte hade träffats: staden och landsbygden, innerstaden och förorterna samt lokalbefolkningen, politikerna och näringslivet. Järvaveckan är ett tydligt exempel på detta. Under fem dagar bjuds politiker, näringslivet och civilsamhället in till Järvaområdet för att samtala med varandra i stället för om varandra. Det övergripande målet med Järvaveckan är att skapa ett mer inkluderande Sverige där fler röster blir hörda, samt att minska avståndet mellan politiker och medborgare. Detta mål är något som The Global Village har lyckats bra med. Den senaste Järvaveckan som arrangerades slog besöksrekord med 53 000 besökare.  

Unga och mediernas roll i mångfaldsfrågor 

Ahmed betonar att unga och media spelar en viktig roll i mångfaldsfrågor. Om unga starkt signalerar att de vill jobba för en arbetsgivare som tar mångfald på allvar tror Ahmed att företagen kommer att förändra sig snabbare.  

– Vi har en ny generation av mångfald som inte orkar vänta. 

Samtidigt, poängterar Ahmed, är dagens unga generation mer segregerad än tidigare generationer, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att världen idag blir alltmer globaliserad och uppkopplad. Här spelar media en viktig roll, anser Ahmed. Media behöver bli bättre på att representera Sverige – vem som syns och blir hörd, men också bli bättre på att skapa fler nyanser i rapporteringen. Ahmed förklarar att tidningar och tv-kanaler ofta skickar sin lokalavdelning för att rapportera om Järvaveckan, men om det sker en dödsskjutning i Rinkeby blir det direkt en riksnyhet.  

Ahmed förklarar att svenska företag och universitet använder många fina ord om internationalisering och mångfald, men att det i verkligheten ibland är “mångfald på avstånd” eller internationalisering för enbart en del av samhället. Hur kan företag och universitet hävda att de är för internationalisering om de enbart speglar en del av världen? Med andra ord: internationalisering och mångfald bör gå hand i hand. 

Freja Rahm