Från pyramider till cirklar – om framtidens ledarskap

Vad händer med arbetsplatser och internationell jobbrörlighet efter covid-19-pandemin? Vi har träffat Diana Niu, Executive Vice President Human Resources på Volvokoncernen, för att prata om detta och om ledarskap i en tid av förändring. 

Den pågående covid-19-pandemin innebär ett bakslag för globaliseringen i form av ett ökat fokus på nationella intressen. Vad innebär detta för möjligheterna att arbeta internationellt i framtiden? 

”Min åsikt är att det fortfarande kommer att finnas stora möjligheter att göra en internationell karriär för de som vill det. Nedgången i fysisk mobilitet är tillfällig. Pandemier har förekommit tidigare genom historien och ekonomier och människor har en enastående förmåga att komma tillbaka”, säger Diana Niu, Executive Vice President Human Resources på Volvokoncernen. 

Hon fortsätter.

”Och starkare än något annat är just samhörigheten mellan människor och längtan efter mänsklig kontakt. Det upprätthålls just nu med hjälp av digitaliseringen, men även i framtiden kommer det finnas ett stort behov av att mötas i verkliga livet. Det är precis det som formar ett sant globalt varumärke: alla människor av olika nationalitet och bakgrund som möts och formar det genom att bidra med sina perspektiv. Därför behöver vi allt fler globala talanger. Människor med lokal förankring, som har utvecklat en förståelse för andra kulturer som de för med sig in i verksamheten.”  

Som Executive Vice President Human Resources i Volvokoncernen, och med en lång karriär på både Volvo och Ericsson bakom sig, talar Diana Niu av egen erfarenhet. Hur hamnade då en ung tjej från kinesiska landsbygden på en ledande chefsbefattning med en karriär på två av Sveriges mest ikoniska varumärken? Diana Niu minns en tid som påminner om idag, men samtidigt var väldigt annorlunda.

”Jag kom från en liten by och första gången jag såg Beijing öppnades mina sinnen och min syn på världen. På den tiden flödade utländska investeringar in i Kina, nya byggnader sköt upp likt svampar och nya verksamheter blomstrade. När jag fick se allt detta insåg jag vilka möjligheter världen erbjöd. Idag finns det ännu fler dörrar öppna mot världen och för talanger att utforska.” 

Visste du redan från början att du ville jobba internationellt? 

”Nej, jag hade ingen aning”, säger hon och skrattar. ”Jag hade ingen aning om vad jag skulle jobba med, men jag visste att jag var bra på matte och ekonomi. Jag studerade engelska och förstod att världen var större än jag visste då – men jag hade ingen aning om vart det skulle ta mig.” 

Diana Niu började jobba på China World Trade Center i Beijing och gav sig snart iväg för att jobba för Ericsson och Volvokoncernen i Sverige och Belgien.  

”På ett sätt var det flera små saker sammantagna som ledde till att jag flyttade från ett land till nästa. Å andra sidan känns det som att det också handlade om att jag hade förberett mig väl. Om man är förberedd och möjligheten plötsligt infinner sig – så är man redo. Det gör att man kan nå nästa steg i utvecklingen. Jag insåg det och tror att det mentalt kan ha gjort att jag ville bidra mer, prestera mer och utforska mer. När företaget ser att du har potential och att du är villig att bidra utöver det vanliga kommer möjligheten att ta nästa steg att öppna sig. Jag har aldrig känt mig hindrad av något och om jag såg en möjlighet sa jag ’jag är intresserad’ till min chef. Ingen har någonsin sagt ’du kan inte’. Alla chefer jag haft har under åren har bidragit till min utveckling.” 

Högre grad av flexibilitet 

Diana Niu reflekterar över hur framtiden ser ut för den fysiska arbetsplatsen och att medarbetarna kommer kunna erbjudas en högre grad av flexibilitet. Utvecklingen handlar dock om mer än att bara jobba på distans med hjälp av digital teknik eller att själv välja vilket kontor du vill sitta på. Den handlar om att hitta nya sätt att samverka och leverera på ett sätt som sticker ut från mängden.  

I en digital värld är det inte längre bara ett fåtal personer som sitter på informationen, utan den blir allt mer tillgänglig för alla. Därför är företagskulturen en avgörande faktor för att ett företag eller en organisation ska lyckas i denna nya miljö. I affärslivet handlar det inte längre bara om själva informationen, utan om att utveckla förmågor och människor att hantera den. 

Den moderna världen kan beskrivas som ett nätverk av sammankopplade cirklar där människor interagerar med varandra, och där ledarskapet kan variera utifrån sammanhanget.

”Jag skulle säga att Volvos kultur baseras på mångfald och inkludering, och att det är en strategisk faktor för oss. För framtiden tror jag att vi gynnas av att se företag som ett nätverk av cirklar istället för den klassiska pyramidmetaforen. Hierarkier finns av en god anledning – till exempel för regelefterlevnad och styrning. Men i dagens värld och ännu mer i framtiden kommer vi att jobba likt ett nätverk av cirklar. För mig visar cirkeln den värdekedja som krävs för att slutföra en uppgift, för en kund eller för varandra.” 

Diana Niu fortsätter.

”Alla länkar i kedjan, det vill säga individer, är viktiga – men de spelar olika roller i olika cirklar och nätverk. Tänk på hur vi hanterar covid-19 här; experterna inom området tar ledningen, och de är inte nödvändigtvis de personer som har den högsta hierarkiska positionen. I en värld där så mycket är osäkert – vem lyssnar vi på? Vi bör lyssna på experten istället för på den som är högst i hierarkin! Den som har kunskapen och expertisen bör ha störst inflytande på just den uppgiften.” 

Den moderna världen kan beskrivas som ett nätverk av sammankopplade cirklar där människor interagerar med varandra, och där ledarskapet kan variera utifrån sammanhanget, enligt Diana Niu. 

Volvokoncernens mission är att bidra till ökat välstånd med sina transport- och infrastrukturlösningar. Transport och infrastruktur är avgörande för ett välfungerande samhälle, men orsakar också stora utsläpp av växthusgaser. Volvokoncernen genomgår just nu en stor omställning i syfte att minska sin klimatpåverkan och målet är att företaget ska vara klimatneutralt senast 2050. Diana Niu återkommer till cirkelmetaforen när hon beskriver vilken roll ledarskapet spelar för att koppla samman det dagliga arbetet med ett högre syfte. I det här sammanhanget att skapa välstånd – på ett hållbart sätt. 

”Ett ständigt närvarande mål i vardagen är att knyta ihop det vi gör med ett högre syfte. För mig handlar det mycket om den familjära sidan av verksamheten. Om vi säger att vi bryr oss om att skapa välstånd på samhällsnivå, måste vi börja med att bry oss om kollegan som sitter bredvid oss. Idag är vi 98 000 kollegor. Hur bryter vi ner missionen om att skapa välstånd på ett sätt som gör att alla de känner att de bidrar? Inte var och en kommer att utveckla en elektrisk drivlina, leverera ett fordon, eller utföra service åt en kund – men vi kan alla göra vår del för att underlätta och lösa gemensamma utmaningar. Allt är inte linjärt och baserat på stora processer utan i slutänden handlar det om individen. Hur många saker slutför du på en dag? Vi befinner oss alla i ett nätverk av större cirklar – teamet, företaget och i slutändan samhället i stort.” 

Feedback visar förtroende och omsorg 

Att ge och ta emot feedback är något som kan vara både svårt och utmanande. Diana Niu menar att det kan hjälpa att se det som ett sätt att visa förtroende och omsorg. Hon ler vid minnet av en händelse i början av hennes karriär.

”En gång var jag litet för direkt i ett kulturellt sammanhang där det inte ansågs lämpligt. De blev ganska upprörda just där och då, men efter det tillfället utvecklade vi en stark relation och ett stort förtroende för varandra. Jag har lärt mig att inte undvika konstruktiva kommentarer och välmenande utmaningar. Om du har en god avsikt och ett gott syfte så måste du lita till att motparten kan ta emot och uppskatta din feedback. Att tro på att en person har förmågan att lyssna till och hantera till exempel konstruktiv kritik är faktiskt också ett sätt att visa att man litar på personen.” 

Feedback är en viktig del för slutmålet i Diana Nius cirkelmetafor, som handlar om att se till att cirkelnätverken förblir intakta och att värdekedjan färdigställs till nästa person eller kund på tur. 

”Ingen har råd att cirkeln bryts. Därför är det så viktigt med att prata om prestation, och att det samtalet kommer från omtanke. Så att människor förstår att hur just de mår och vad just de presterar är viktigt! Vi måste lita på varandra, hjälpa varandra och underlätta för varandra. Vi tjänar ett högre syfte först när alla 98 000 kolleger inom Volvokoncernen hjälper varandra. Det är SÅ vi bidrar till välstånd. Därför är det inte svårt för mig att ge välgrundad feedback, oavsett om det är uppskattning eller en insikt. Det är också vad jag vill ha, och vad jag förväntar mig. Om man har inställningen att hela tiden lära sig mer och växa tror jag att man kan påverka övriga livet positivt också – som förälder, som make eller maka, barn eller vän.”  

Synen på ledarskap som något som sträcker sig längre än den klassiska hierarkin är något som kommer att genomsyra Volvokoncernen i framtiden, enligt Diana Niu. 

”Det vi uppmuntrar till här är att alla ska kunna ta ledningen. Det är en enorm skillnad från hur vi var tidigare och mot hur andra företag fungerar. För att skapa en praktisk vägledning i detta har vi tagit fram tre ledarskapsprinciper att följa: leda med passion, prestera med syfte och förvandla med vision. Företag och organisationer som lyckas frigöra den kraft som är kopplad till humankapitalet kommer att kunna åstadkomma fantastiska saker”, avslutar Diana Niu. 

OM DIANA NIU 

Befattning: Executive Vice President Human Resources på Volvokoncernen

Vägen hit: Kellogg School of Management vid Northwestern University, USA samt School of Business and Managament vid Hongkong University of Science & Technology

Karriär: Började på China World Trade Centre i Beijing. Jobbade på Ericsson (1993–2005). Diana Niu började på Volvokoncernen 2005 och har varit Senior Vice President HR Volvokoncernen Trucks Asia Pacific och för Volvo Construction Equipment. Hon har bott och arbetat i Kina, Sverige och Belgien. 

OM VOLVOKONCERNEN

Med en global närvaro på över 190 marknader strävar Volvokoncernen efter att driva förändring genom att tillhandahålla hållbara tjänster och lösningar. År 2030 är ambitionen att 50 % av intäkterna ska härröra från tjänster och lösningar och att 35 % av de sålda fordonen ska vara elektriska. Ambitionen är att Volvokoncernen ska vara koldioxidneutralt genom hela värdekedjan senast 2050. 


Volvo Group är huvudpartner till Svenskar i Världen.

Volvokoncernen har världens bredaste produkt- och lösningserbjudande inom kommersiella fordon och anläggningsmaskiner. Ett viktigt steg i att minska CO2-utsläppen.