Internationellt nätverk för kvinnor med fokus på företagsverksamhet

SWEA Professional är en intressegrupp inom SWEA som vänder sig till svenska kvinnor som är nyfikna på företagsverksamhet och intresserade av affärsrelationer, arbetsliv, yrkesfrågor och karriär. Som partner till SVIV får Sweor rabatt på ett medlemskap i Svenskar i Världen.  

SWEA International är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor, eller har bott, utomlands. Deras syfte är att sprida svensk kultur och tradition, men numera verkar de även för att bygga nätverk för kvinnor med fokus på företagsverksamhet genom SWEA Professional.

Initiativet till SWEA Professional togs i San Francisco 2010. Efterfrågan var stor på aktiviteter med fokus på karriärsfrågor och yrkesliv. Tanken var att yrkesverksamma Sweor skulle kunna träffas för att byta erfarenheter och idéer. Intresset blev stort även bland medlemmar som tidigare arbetat eller som var på väg in i arbetslivet och därför skapades en grupp som kallade sig för SWEA San Francisco Professional. 

– Idag finns SWEA Professional representerat i ett stort antal SWEA-avdelningar bland våra 72 avdelningar i världen, och flera nya grupper startas upp varje år, berättar Suzanne Southard, ordförande i SWEA International. 

Kvinnor som nätverkar och knyter kontakter 

SWEA Professionals syfte är att bidra till Sweors professionella nätverk och ge dem en möjlighet att knyta kontakter. Bland annat ordnar de föredrag, träffar med intressanta föreläsare och  studiebesök på företag, universitet och lokala eller internationella organisationer. 

– Tack vare våra medlemmars kontakter har vi kunnat arrangera träffarna på annars svårbesökta arbetsplatser. Deltagarna har fått inspireras av föredrag av intressanta entreprenörer i näringslivet. Många SWEA-medlemmar har dessutom själva spännande yrken och framgångsrika karriärer nu eller bakom sig och mycket intressant att berätta från sina egna yrkesområden, berättar Suzanne Southard. 

SWEA Professional-träffarna är öppna för alla intresserade Sweor oavsett ålder eller om man själv yrkesarbetar. Dessa träffar har också visat sig vara bra rekryteringsverktyg – många nya medlemmar har kommit med i avdelningar tack vare de SWEA Professional-program som erbjudits. 

Suzanne Southard är ordförande för SWEA International.
 

Facebookgrupp för Swea-kvinnor 

SWEA International har en stängd Facebook-grupp, SWEA Professional Worldwide, där man kan nätverka och dela idéer om program och annat.  Ett globalt SWEA-Professional mentorskapsprogram håller också på att utvecklas och kommer snart att lanseras.  

– Vi har även en SWEA Professional blogg där Sweor och icke-Sweor skriver om sina egna yrkesliv, avslutar Suzanne Southard. 

Sveriges ambassadör i Washington, Karin Olofsdotter (i mitten), deltog på Nordic Women in Technology and Innovation konferens 2019, som arrangerades av Swea Professional i San Francisco.  

SWEA är partner till Svenskar i Världen. Som medlem i SWEA får du 20 procent rabatt på medlemskap i SVIV.  För att få tillgång till rabatten behöver du välja avgiften ”Anställd/medlem hos guld- och silverpartner” i vår medlemsanmälan.

Bli medlem i Svenskar i Världen. 

Läs mer om SWEA International.  

Läs mer om SWEA Professional. 

Läs mer om

,