Stipendiefonden bidrar till utlandserfarenhet

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom (Stipendiefonden) har som ändamål att ge stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar samt studenter för praktik på svenska handelskammare i utlandet och till svenska skolföreningar. Fonden delar årligen ut drygt 150 stipendier och bidrar på så sätt till att stötta utlandssvenska familjer, ge möjlighet till svenska studenter att praktisera utomlands och bidra till det viktiga arbetet som skolföreningarna gör utomlands för att upprätthålla det svenska språket och svensk kultur. Nu har en ny ansökningsperiod öppnat och stipendier kan sökas fram till och med den 30 april.

Stipendiefonden bildades i samband med Sveriges Allmänna Exportförenings (numera Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening) 50-årsjubileum 1937. En insamling gjordes bland främst exportinriktade svenska företag och drygt 200 företag bidrog till startkapitalet på knappt 800 000 kr. Stipendiefonden har genom åren haft en mycket gynnsam utveckling både vad gäller ekonomin och antalet utdelade stipendier.

Flera stipendier ger en hjälpande hand för utlandssvenska familjer

Stipendiefonden beviljar stipendier för studier vid svensk utlandsskola, eller svensk sektion i utlandet och vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) och Lundsbergs skola. Stipendier ges till ungdomar vars familjer har varit bosatta utomlands i  sex månader eller längre. Minst en vårdnadshavare och den studerande ska vara svenska medborgare. 

Studierna ska vara på grundskolenivå, motsvarande årskurs 6-9 (från 12 år) eller gymnasienivå (upp till 23 år). Fonden beviljar inte stipendiemedel för andra internatskolor än de som nämns ovan eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige.

Stipendier ges även för sommarkurser i svenska till ungdomar i åldrarna 12-23 år. Kurserna är vanligtvis förlagda vid SSHL eller Uppsala International Summer Session, UISS. På grund av pandemin kommer UISS, som även är samarbetspartner till Svenskar i Världen, inte att erbjuda några kurser i år. Samma kriterier för svenskt medborgarskap och bosättning gäller för sommarkurserna.

Det är vanligt att svenska ungdomar efter en tid utomlands väljer att återvända till Sverige för att studera på universitet eller högskola. För dessa kan Stipendiefonden bevilja stipendium för TISUS–tester (Test in Swedish for University Studies), dvs universitetets behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Testet är avsett för  ungdomar som har en  utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige, men saknar betyg i svenska. 

Skolföreningar får drömma stort

Stipendiefonden delar årligen ut bidrag till svenska skolföreningar utomlands som bedriver undervisning i kompletterande svenska. Utdelade medel ska främst användas för att köpa in läromedel, böcker eller annat studiematerial. Eftersom många skolföreningar på grund av coronapandemin varit tvungna att hålla klasser online i år har Stipendiefonden beslutat att dela ut några extraanslag till digitaliseringsprojekt.

– Dessa extra bidrag är till för att uppmuntra de svenska skolföreningarna att fortsätta att utveckla sin verksamhet även i dessa svåra tider, när det på många håll i världen är svårt att samlas och bedriva undervisning på plats, säger Stipendiefondens ordförande Karin Ehnbom-Palmquist.

– Skolföreningarna arbetar ofta med begränsade resurser, men de betyder så mycket för elevernas möjligheter att upprätthålla svenska språket och kulturen. Stipendiefonden tar därför i år emot ansökningar från skolföreningarna om bidrag med motivering om vad de enskilda föreningarna drömmer om att förverkliga så som läsplattor, gemensamma aktiviteter och inspelningsmöjligheter. Vi hoppas kunna förverkliga en eller annan dröm, säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Drivna studenter blir efterlängtad arbetskraft hos svenska handelskammare

Stipendiefonden beviljar sedan några år tillbaka även stipendier till svenska studenter för praktiktjänstgöring vid en svensk handelskammare utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. Det blir en win-win för bägge parter då handelskamrarna får ta del av unga och ambitiösa studenter som blir viktiga kuggar i handelskamrarnas maskineri medan studenterna själva får ovärderliga erfarenheter från att jobba och bo i utlandet.  

– Något av det roligaste i mitt uppdrag är att träffa de utvalda stipendiaterna och höra om deras drömmar och planer, att följa deras utveckling under utlandsåret och att ta del av deras rapporter efter avslutad praktikperiod, säger Karin Ehnbom-Palmquist.

Sedan 2016 har Stipendiefonden delat ut stipendier till handelskamrarna i Amsterdam, Florida, Hamburg, Hong Kong, London, New Delhi, New York, Paris, San Francisco/Silicon Valley, Singapore, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington och Zürich.

Läs mer om Stipendiefonden och ansök på www.stipfond.se. Där kan du även läsa stipendiaternas praktikantrapporter.

Om du vill läsa mer om Stipendiefondens ordförande och tillika tidigare generalsekreterare i Svenskar i Världen, Karin Ehnbom-Palmquist, läs SACC-USA:s intervju här.