Nya tider, möjligheter för Svenska Handelskammaren i Schweiz

Svenska Handelskammaren i Schweiz (SSCC) är en nätverksplattform för företag och individer intresserade av handel mellan Sverige och Schweiz. Möt Eva Fiorenzoni, vd sedan 2015  i denna unga och dynamiska handelskammare som har vuxit snabbt i ett land med långa handels- och diplomatiska relationer till Sverige. Partnerskapet mellan SSCC och SVIV sträcker sig tillbaka till 2013.

Redan under första världskriget, år 1915, upprättade Sverige och Schweiz diplomatiska relationer. Det året öppnade Sverige ett diplomatiskt uppdrag i Schweiz på Bellevue Grand Hotel i Bern som sitt första säte. Sedan dess finns en svensk ambassad i Bern och konsulat i Zürich, Genève, Lugano och Liechtenstein.

Den schweiziska regeringen föreslog 1920 att parlamentet skulle inleda ett diplomatiskt uppdrag [MH1] i Stockholm. Parlamentet godkände snabbt förslaget och det första schweiziska sändebudet anlände till Stockholm i början av 1921. Under 2020 och 2021 firar Schweiz 100 år diplomatisk närvaro i Sverige med flera aktiviteter runt om i landet. Den schweiziska ambassaden i Stockholm har publicerat en bok om 100 års historia mellan Sverige och Schweiz,”Sweden and Switzerland: past, present and future – 100 Years of Like-mindedness”

Ungefär samtidigt, i december 1920, öppnade SKF sin schweiziska filial i Zürich på Bahnhofstrasse för att sälja kul- och rullager och andra maskinelement till den schweiziska marknaden. I december 2020 firade SKF 100 år närvaro i Schweiz med en generös donation till vårdpersonalen i Schweiz för kampen mot Covid-19.

Sverige och Schweiz har bedrivit handel med varandra under lång tid och många svenska företag är etablerade i Schweiz sedan länge. IKEA:s första filial utanför Norden öppnades i Schweiz 1973, H&M öppnade första butiken 1978 i Schweiz och Tetra Pak Group flyttade sitt huvudkontor till Lausanne från Lund 1981.

Schweiz hem för många svenskar

Idag finns drygt 200 svenska filialer1 i Schweiz som tillsammans anställer mer är 13 000 personer1. Sverige exporterar lite drygt 1% av sin totala export2 till Schweiz, 15 miljarder kronor3 under 2018. Det låter inte som mycket, men Schweiz är en liten marknad på bara 8,5 miljoner människor. Nämnvärt är det dock att säga att drygt 15 000 svenskar1 har gjort Schweiz till sitt hem, ungefär hälften av dem är även schweiziska medborgare.

Vi skapar plattformar för våra medlemmar där de kan ”meet, connect, engage and trade”

Svenska handelskammaren, SSCC, startades år 2008 på initiativ av de svenska honorärkonsulerna i Zürich och Lausanne tillsammans med 15 svenska och schweiziska företag. Sedan dess har SSCC vuxit till en av de största och mest aktiva handelskammare i Schweiz med närmare 270 medlemmar och ett kontaktnät på över 3 000 personer. I storlek och omsättning är SSCC bland de fem största svenska handelskamrarna i Europa.

– Vi skapar plattformar för våra medlemmar där de kan ”meet, connect, engage and trade” främst genom att organisera event inom olika teman samt med företagsprofiler inom det svensk-schweiziska näringslivet. Vi är aktiva i alla tre språkregioner med huvudkontoret i Zürich, den tysktalande delen, och med så kallade chapters i den västra fransktalande regionen av Schweiz samt den italienska kantonen Ticino, säger Eva Fiorenzoni som är vd på SSCC sedan 2015.

Deras digitala plattform, hemsidan och nyhetsbrev är viktiga kanaler för deras medlemmar att synas i och där de kan erbjuda sina produkter och tjänster till SSCC:s nätverk.

– Nätverkande genom fysiska event och möten är dock ryggraden i vår verksamhet och när pandemin slog till i februari 2020 fick vi ställa om helt från en dag till nästa. Vi började erbjuda virtuella event för att både hålla kontakten med våra medlemmar genom att erbjuda informativa webinars, men även för att hjälpa våra medlemmar att nå ut med sin information till vårt nätverk. Vi skapade något som vi kallar ”webinars for and by our members”, berättar Eva Fiorenzoni

Inget ont som inte för något gott med sig

Det positiva i denna utmanande tid är just dessa digitala event. Webinars skapar nya möjligheter att nätverka över gränserna och nå ut till en bredare publik. Gränserna mellan regioner suddas ut och gränser mellan länder försvinner.

– Våra event är nu tillgängliga för alla våra medlemmar oberoende på vilken region i Schweiz man befinner sig i. Vi samarbetar mycket närmare med vår bilaterala schweiziska handelskammare i Sverige och erbjuder regelbundet digitala event till våra respektive medlemmar. Samarbetet mellan framförallt de svenska handelskamrarna har också ökat. Regionala konstellationer har skapats och vi träffas oftare genom virtuella möten för att utbyta erfarenheter och för att skapa gemensamma digitala nätverksplattformar för våra respektive medlemmar.

Ett nytt år har precis börjat och även om 2020 var ett utmanande år ser SSCC många nya möjligheter som har skapats under denna tid som kommer att leva vidare och utvecklas i deras verksamhet. ”Inget ont som inte har något gott med sig” brukar man ju säga.

– För oss har Covid-19 pandemin accelerat digitaliseringen av våra produkter och tjänster. Nätverkandet över gränserna har skapat en större plattform för våra medlemmar och även när vi kan börja arrangera fysiska event igen kommer vi att fortsätta erbjuda virtuella och hybrida event med digitala livecast lösningar. Vår digitala plattform, som vår hemsida, sociala medier och digitala grupper fortsätter vi att utveckla så att nätverkandet i framtiden blir både fysiskt och digitalt, avslutar Eva Fiorenzoni

Eva Fiorenzoni på SSCC Business Forum, Januari 2020

Källor:
1. Bundesamt für Statistik Schweiz
2. Federal Customs Administration Switzerland
3. Kommerskollegium

Läs mer om