Vaccination för utlandssvenskar?

Inledningsvis ställde vi frågan till Folkhälsomyndigheten som svarade att de kommer att återkoppla här. Socialstyrelsen har ännu inte svarat.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genom Erik Svanfeldt, internationell samordnare på avdelningen för vård och omsorg, gett följande besked:

Eftersom SKR också har fått frågor om huruvida utlandssvenskar omfattas av rätten till avgiftsfri vaccinering mot covid-19, lade vi häromveckan ut denna information på SKR:s webbplats här.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som vi refererar till, finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor rörande inresa till Sverige hanteras på nationell nivå, och presenteras här. Idag finns inget krav på vaccinationstyg för inresa till Sverige, men inom EU pågår ett arbete med att försöka skapa ett gemensamt ramverk för intyg/certifikat i syfte att få igång resandet mellan länderna igen. I Sverige har eHälsomyndigheten en samordningsroll, men även Folkhälsomyndigheten är involverad i detta arbete.

Internationellt möte 21 januari

Den 21 januari deltar SVIV på ett digitalt möte med våra europeiska systerorganisationer för att ta del av hur diskussionerna förs i de olika länderna.

Slutligen – för att få lite fart på frågan har vi tagit kontakt med SVT:s nyhetsredaktioner, DN, SvD, TT, Aftonbladet, Expressen och Ekot och bett dem ställa frågan till beslutsfattare.

Aktuell information från myndigheter

Krisinformation – Myndigheten för samhällsskydd & beredskap
Folkhälsomyndigheten
Sveriges kommuner och regioner
Sweden Abroad
Polismyndigheten
1177 Vårdguiden

Foto: Pixabay