Nya regler gör att utlandssvenskar mister möjlighet att låna e-böcker

Stockholms stadsbibliotek har uppdaterat sina låneregler så att det nu endast går att förnya sitt lånekort genom att vara på plats och identifiera sig. Här svarar Daniel Forsman, Stadsbibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek om vilka konsekvenser detta får för utlandssvenskar.

Varför har Stadsbiblioteket uppdaterat sina låneregler så att utlandssvenskar nu personligen behöver infinna sig för att förnya sina kort?

– Bibliotekskortet är en värdehandling och avtalen med förlagen om e-böcker kräver att vi säkerställer att endast behöriga användare har tillgång. Vidare har kostnaden för e-böcker ökat och kostar i genomsnitt 20kr/lån. Kraven på att kunna kontrollera att det är behöriga användare och kostnadsutvecklingen har drivit fram ändrade låneregler som tyvärr leder till negativa konsekvenser för de som tidigare fritt kunde använda Stockholms e-böcker över hela världen.

Om en utlandssvensk tillfälligt befinner sig i Sverige och vill låna böcker på Stockholms Stadsbibliotek, hur gör de då för att skaffa ett bibliotekskort?

– En utlandssvensk kan få ett bibliotekskort under förutsättning att hen vistas i Sverige under minst 3 månader och har en svensk adress. En aktuell bostadsadress i Sverige krävs för registrering och bibliotekskortets giltighetstid är begränsad till 1 år från utförandedatum. Stockholm stadsbiblioteks fullständiga låneregler finns här.

Finns det något alternativ för utlandssvenskar som vill fortsätta läsa e-böcker?

– Ett fritt alternativ till Stockholms stadsbibliotek eller andra kommuners folkbibliotek är Litteraturbanken som erbjuder gratis e-böcker som inte omfattas av upphovsrätt: https://litteraturbanken.se/

Skulle det vara möjligt att implementera Bank-ID som id-handling vid lån av e-böcker?

– Att lånereglerna uppdaterats för Stockholms stadsbibliotek med avseende för utlandsanvändare är i grund och botten en prioritering av användare utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Förvisso kan Bank-ID inte användas för att legitimera sig vid Stockholms stadsbibliotek, men det är en teknisk lösning vi tittar på för en ny webbplats som lanseras under 2021. Tyvärr har Stockholms stadsbibliotek inget uppdrag att förse utlandssvenskar med tillgång till e-böcker.

Läs mer om

,