Inreseförbud med anledning av pandemin – hur påverkas utlandssvenskarna?

Vad gäller om man är utlandssvensk och reser från länder med inreseförbud till Sverige? Just nu är det extra fokus på inresa från Storbritannien och Danmark. 

EU:s medlemsstater har ställt sig bakom en uppmaning från Europeiska rådet och kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till EU. Syftet är att mildra effekterna av coronaviruset.  

Det rådande inreseförbudet inskränker kraftigt på möjligheterna att resa från Storbritannien och Danmark till Sverige. Skälet till beslutet om inreseförbud från Storbritannien är den smittspridning och mutation av coronaviruset som har rapporterats därifrån. Skälet för beslutet om inreseförbud från Danmark är främst att minska risken för trängsel och smittspridning i köpcentrum och på restauranger i Skåne.  

Förbudet gäller inte utlandssvenskar

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Generellt sett undantas personer med viss familjeanknytning till svenska medborgare från inreseförbudet. Familjeanknytningen kan vara bland annat make, sambo och barn. Just nu finns det dock inget undantag för den som har familjeanknytning till en svensk medborgare, utan inreseförbudet från Storbritannien och Danmark gäller även för dem. Det innebär att familjer kan komma att tillfälligt splittras om den svenska medborgaren väljer att åka till Sverige.  

Trots att svenska medborgare alltid har rätt att resa in i Sverige uppmanar Folkhälsomyndigheten även svenskar som reser från Storbritannien att testa sig så fort man kommer hem till Sverige och sedan igen efter fem dagar.  

En utlänning som omfattas av undantagen från inreseförbudet kommer att behöva visa upp ett negativt testsvar för pågående Covid-19-smitta, innan han eller hon tillåts resa in i landet från Storbritannien. Men för att inte försvåra transporter av viktigt gods, till exempel läkemedel eller medicinsk utrustning, gäller inte kravet personal i transportsektorn. 

Nuvarande inreseförbudet gäller till den 21 januari eller till dess att annat meddelas. 

Uppdaterade frågor och svar 

Regeringen har satt samman ett frågor- och svardokument som uppdateras kontinuerligt som du hittar här

Håll dig uppdaterad via Krisinformation.se.