Så funkar UD:s avrådan av resor

Hur sköter man systemet för avrådan av resor till olika länder? Vad är rutinen kring hur dessa sedan uppdateras? Ulf Samuelsson, kansliråd, gruppen för konsulär krisberedskap vid enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden på UD, berättar hur det ligger till.

UD:s avrådan är inte ett utreseförbud men ska ses som en stark rekommendation till resenärer om att inte resa. Det är en signal om att det övergripande säkerhetsläget – oavsett om detta är orsakat av ett krigstillstånd, social oro, terroristattentat, naturkatastrofer eller effekterna av en smittsam sjukdom – är allvarligt.

– Har man redan rest in och befinner dig i ett land eller område som UD avråder ifrån kan man inte förvänta sig samma omfattning av konsulär hjälp från UD eller ambassaderna, säger Ulf Samuelsson, kansliråd, gruppen för konsulär krisberedskap vid enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden på UD.

UD gör löpande bedömningar av situationen i världens länder och inför – eller lyfter – en avrådan efter en helhetsbedömning av bland annat säkerhetssituationen, påverkan av transportinfrastruktur samt tillgång till och nivån av sjukvårdsresurser. Beslutet om avrådan tas på tjänstepersonsnivå av chefen för den konsulära enheten på UD, efter intern beredning med bland annat den geografiska enheten och relevant ambassad.

– Utgångspunkten är svenska resenärers säkerhet – inga politiska, ekonomiska eller diplomatiska skäl ska utgöra grund för ett avrådansbeslut, berättar Ulf Samuelsson.

Unikt beslut

Den 14 mars togs ett unikt beslut då UD införde en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, med anledning av den omfattande osäkerheten för globalt resande kopplat till covid-19. Vanligtvis gäller en avrådan tillsvidare, men i detta fall valde UD att göra avrådan tidsbegränsad. UD har kontinuerligt sett över den globala avrådan och för närvarande gäller den fram till och med 31 januari 2021. Dessförinnan kommer en ny bedömning av ske.

Den senaste tiden har UD beslutat att häva den covid-19-specifika avrådan för större delen av Europa. UD bedömer att den övergripande situationen för svenska resenärer i världen bortom Europa är mer osäker och oförutsägbar än i vårt närområde.

– Det är för en svensk resenär svårare att ta sig hem från en annan kontinent om situationen plötsligt förvärras och gränser stängs. UD utgår från EU/EES/Schengenområdet med hänsyn till det nära samarbete som finns inom denna krets av länder, såväl vad avser ambitionen att verka för ett samlat återöppnande av resande inom EU/Schengen som tillgång till och rätten till sjukvård, säger Ulf Samuelsson.

Även om flertalet av SVIV:s medlemmar redan befinner sig utomlands vill UD gärna uppmana alla att ladda ned appen UD Resklar, där samlad reseinformation om från UD om världens länder finns samlad: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/