”Taiwan can help”

Svenska Handelskammaren i Taipei ser ett väloljat maskineri och konkurrenter hjälpa varandra under pandemins framfart. Läs vd Fredrik Boyes berättelse om Taiwan som en synnerligen viktig ekonomisk hub i Asien.

Det första vi gjorde när min fru fick frågan om hon ville bli vd för Scania Taiwan var att uppdatera våra kunskaper om landet genom att gå till Wikipedia. Eftersom vi tillhör Generation X kände vi under vår uppväxt primärt till Taiwan som ett land där enklare plastleksaker blev till. ”Made in Taiwan” är en slogan alla Gen X kan relatera till, men hur ser Taiwan ut idag och vilken resa har landet egentligen gjort?

Efterkrigstiden i Taiwan präglades av en oerhörd tillväxt samtidigt som det fanns ett stort behov av råmaterial och expertis. Flera svenska storföretag etablerade sig därför lokalt för att stötta den snabbt växande marknaden och det som var dåtidens primära industri – jordbruket. Med ekonomiskt stöd från framförallt USA utvecklades Taiwan under 60- till 90-talet tillsammans med Sydkorea, Singapore och Hongkong till en av ”The Four Asian Tigers” – alla med en årlig tillväxt på mer än 7 procent. Det var här Asiens högindustrialiserade vagga och utveckling kom att ligga.

I början av 2000-talet hade dessa fyra ekonomier utvecklats till att bli oerhört konkurrenskraftiga, så kallade höginkomstekonomier. Hongkong och Singapore har blivit ledande internationella finanscentra emedan Sydkorea och Taiwan är ledande inom tillverkning av elektroniska komponenter. Taiwans ekonomiska och framförallt sociala framgång har fungerat som förebilder för många utvecklingsländer och Taiwan är nu en synnerligen viktig ekonomisk hub i Asien, som allt fler lär känna och vänder sig till för inspiration.

Svenskar och taiwaneser firar Pride 2020 i Taipei

Taiwan är inte bara en synnerligen intressant marknad med sina nära 24 miljoner invånare, med sitt geografiska läge och kulturella historia i Asien är Taiwan även en utmärkt språngbräda till kringliggande länder. Den komplicerade relationen till det kinesiska fastlandet till trots så är handelsutbytet länderna emellan stort och innan pandemin slog till i januari 2020 så kunde antalet flygavgångar till fastlandet räknas till över 200 per dag.

Total omställning och nedstängning

Med dyrköpt erfarenhet från bland annat SARS-utbrottet 2004 hann de spektakulära nyårsfyrverkerierna kring världens tionde högsta byggnad Taipei 101 knappt slockna innan beskedet från president Tsai Ing-wen om total omställning och nedstängning kom. Inkommande flighter ställdes in, karantänsregler för inkommande taiwanesiska medborgare och expats med uppehållstillstånd infördes på studs, skolelever dirigerades till onlineundervisning från hemmet, den inhemska produktionen av ansiktsmasker skalades upp och digitala kommunikationskanaler till medborgarna öppnades upp. 

I samarbete med Sveriges representant i Taiwan och Business Sweden arrangerade Handelskammaren ett medlemsseminarium för att diskutera säkerhetssituationen för svenska expats och företagare i Taiwan.

”Den fysiska närheten, det intensiva handelsutbytet och det faktum att det bor nära en miljon taiwaneser på fastlandet torde i normala fall vara ett recept för en katastrof”

De större internationella medlemsföretagen har ofta väletablerade processer vid nationella incidenter och Handelskammaren såg till att dela så mycket det bara gick av dessa kunskaper med de mindre bolagen. Den lokala sammanhållningen och uppslutningen var enorm! För att säkerställa personalens säkerhet och välbefinnande tog till och med direkta konkurrenter kontakt med varandra för att dela employee safety best practice. För att möta alla de utmaningar som pandemin inneburit för produktion och transporter så har Handelskammarens medlemsföretag arbetat febrilt med att styra om sina supply chains. I en situation där alla över en natt behöver tänka om och ändra sina processer krävs det fantasi och kreativitet för att kunna upprätthålla leveranser och de flesta har klarat det riktigt bra, vilket omsättning och marginaler tydligt visar. Situationen blir extra tydlig när man positionerar Taiwan på en BNP/Covid-19 graf.

Graf som visar hur väl Taiwan har klarat av covid. Källa: Brookings Institution

En väloljad maskin gav omedelbar effekt

Den fysiska närheten, det intensiva handelsutbytet och det faktum att det bor nära en miljon taiwaneser på fastlandet torde i normala fall vara ett recept för en katastrof, men till ekot av Bill Gates berömda TED-talk från 2015 om att världen inom innevarande årtionde kunde förvänta sig en pandemi med ursprung i Kina, var myndigheterna i Taiwan väl förberedda. En väloljad maskin gick igång och det fokus Taiwan lagt på att förbereda sig gav omedelbar effekt.

I dagsläget räknar vi antalet bortgångna till sju i landet och totala antalet smittade till 578 (varav flertalet utgörs av inresande som alla omedelbart sätts i 14 dagars karantän), utan att för den skull se samma dramatiska BNP-fall som andra länder sett och det dagliga livet har i princip återvänt till normalläge. Utan att bli politisk så är min förhoppning att Taiwan bjuds in till officiella forum för att erbjuda sin erfarenhet och kompetens till länder som nu förtvivlat kämpar i den annalkande kylan med ytterligare en våg av smitta.

Under pandemin har Svenska Handelskammaren i Taipei fortsatt arbetet med att främja bilateral handel mellan Sverige och Taiwan och att stötta våra medlemsföretag i deras tillväxt. Skillnaden sedan januari 2020 är att i princip alla aktiviteter fram tills nu har dirigerats online och flertalet av dessa speglar den situation vi och resten av världen just nu befinner oss i. Webinarier och paneldebatter som exempelvis Leadership in times of turbulence, The future of business mobility, Reaching sustainable agreements remotely and over digital media och Personal well-being during times of isolation speglar verkligen den nya tid vi lever i. 

Då Taiwan framgångsrikt lyckats undvika en samhällsspridning och gränskontrollen är fortsatt rigorös kan vi nu börja planera för flera efterlängtade fysiska event där Lucia och julfirande står högst på listan. För en svensk är doften av glögg och lussekatter och känslan över att snart få sjunka ned i en kyrkbänk och lyssna till Hosianna, Davids son på orgeln mer än sakral!

Vi är oerhört tacksamma över att vara i Taiwan under denna tid och hoppas verkligen att andra vänder sig till landet för råd och dåd, för Taiwan är verkligen värt att utforskas både privat och affärsmässigt och ”Taiwan can help!”

Fredrik Boye har varit vd på Handelskammaren i Taipei sedan december 2019. Han är även Svenskar i Världens representant i Taiwan. På bilden högst upp i artikeln står Fredrik längst till vänster flankerad av sina styrelsekollegor.