Webinarium: Hur ska Sverige öka andelen svenska utlandsstudenter?

I en alltmer globaliserad värld kommer vi behöva än fler svenskar med utlandserfarenhet. Men en ny rapport från Svenskar i Världen och Swedish International Students and Alumni (SISA) visar att utvecklingen går åt fel håll. Välkommen till vårt webinarium den 3 december!

För många är utlandsstudierna det första självständiga steget ut i världen. Forskning från EU-kommissionen visar att studenter med utlandserfarenhet snabbare hittar ett första jobb och får en bättre löneutveckling. Kontakter, språkkunskap och interkulturell kompetens stärker Sveriges exportberoende företag och landet som helhet.

Men andelen svenska utlandsstudenter har stått stilla sedan 2002. Varför är det så, och hur kan vi hitta lösningar för få fler studenter att studera utomlands?

Webinarium den 3 december

Välkommen till Svenskar i Världens webinarium den 3 december! Vi kommer att presentera höjdpunkter från rapporten och samtala med några av de universitet som har lyckats bäst med att få ut svenska studenter.

Katarina Hägg,
chef för externa relationer och internationella samarbeten på Handelshögskolan i Stockholm (foto: Beyou)
Sylvia Schwaag Serger,
prorektor och rektors ställföreträdare vid Lunds universitet med ansvar för bl.a. internationella frågor
Adrian Stymne, ordförande SISA
Isabella Hansson, ledamot SISA

In och anmäl ditt intresse här!