Produktionsomställning under pandemin gav gåshud

Under pandemin har Essity utan tvekan gått från ord till handling baserat på sina ledord om att bidra till samhället, bry sig om sina medmänniskor och säkerställa bolagets framgång genom att fortsätta att leverera till sina kunder och konsumenter. Essity är huvudpartner till Svenskar i Världen sedan årsskiftet.

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Blöjvarumärket Libero, bindorna Libresse och toalettpappret Edet tillhör några av bolagets många välkända varumärken. Essity strävar efter att på ett hållbart sätt utveckla, producera, marknadsföra och sälja förstklassiga produkter och tjänster inom hygien och hälsa. Essity bildades 2017 efter delningen av SCA i två noterade bolag.  

Hållbarhet ligger Essity varmt om hjärtat och att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster samtidigt som företaget skapar värde för kunderna, är drivkraften bakom många innovativa lösningar som exempelvis tunnare inkontinensskydd som ser ut som trosor. Essitys vision är att förbättra välbefinnandet för människor genom ledande hygien- och hälsolösningar.

Engagemang nyckeln till snabb omställning

Essity återfinns på både tillväxtmarknader och mogna marknader. Försäljningen sker i 150 länder och bolaget har omkring 46 000 medarbetare. Hur bygger man en företagskultur som fungerar överallt?

Paula Gustafsson, Director Mobility på Essity.

– Företagskulturen bottnar i ett svenskt ledarskap som ligger till grund för den gemensamhetskänsla som råder inom företaget. Genom ett icke-hierarkiskt ledarskap och tydliga gemensamma mål, oavsett land, får vi medarbetare som verkligen vill hjälpa varandra, säger Paula Gustafsson, Director Mobility på Essity.

Den inkluderande företagskulturen skapar förståelse för olika beslut som fattas inom bolaget. Under pandemin har tre ledord, eller meningar, tagits fram på global basis för att bidra till att bekämpa covid-19-pandemin; ”Bidra till samhället genom att producera nödvändiga produkter och samarbete med andra organisationer”, ”Bry oss om våra medmänniskor och anställda genom att minimera risken av infektion och smittspridning”, och slutligen att ”Säkerställa bolagets framgång genom att fortsätta att leverera till våra kunder och konsumenter”.

Det var just engagemanget hos medarbetarna som möjliggjorde en produktionsomställning i samband med att pandemin slog till med full kraft. Tillsammans med ett antal andra svenska bolag fick Essity frågan från den svenska regeringen om de kunde hjälpa Sverige att snabbt rusta sig.

”Det var tydligt att alla kände att vår verksamhet har ett högre syfte och att våra ledord verkligen kan bidra till att göra skillnad.”

Inom loppet av två veckor lyckades produktutvecklare och anställda på fabriken i Mölnlycke ställa om delar av produktionen från att producera tvättservetter, hygienlakan och tvättvantar, till att producera munskydd – en produkt som tidigare inte funnits inom Essitys sortiment. Essitys löfte till regeringen var att producera två miljoner munskydd till sjukvården och därutöver skänkte Essity en miljon munskydd. Efter omställningen kunde fabriken tillverka tre miljoner munskydd i månaden och de har nu investerat i tre maskiner för storskalig produktion av munskydd som har en kapacitet att producera upp mot 30 miljoner munskydd i månaden.

– Det blev ett enormt engagemang som verkligen svetsade samman medarbetarna och gav gåshud. Det var tydligt att alla kände att vår verksamhet har ett högre syfte och att våra ledord verkligen kan bidra till att göra skillnad. Att ha en solid företagskultur som ger bästa möjliga förutsättningar att generera bra resultat är viktigt  för att öka intresset för att investera i Essity och för att behålla och attrahera duktiga medarbetare, berättar Paula Gustafsson.

Krisen ger nya lärdomar

I vissa länder där det blev lock down och många företag fick stänga av sin produktion på grund av pandemin, kunde Essitys produktion ändå fortgå eftersom tillhandahållandet av produkterna ansågs som samhällsviktig. Essitys produkter har visat sig vara viktiga i kampen mot, och i, livet med Covid-19.

”Plötsligt kommer vi rakt in i varandras vardag med husdjur eller barn som studerar hemifrån och vill ha uppmärksamhet.”

Såväl affärsområde som geografisk närvaro har avgjort efterfrågan på produkter under pandemin. Inom vissa produktsegment, som toalettpapper, har efterfrågan periodvis ökat markant medan efterfrågan på produkter för offentliga hygienlösningar sett en nedgång eftersom besök på restauranger, biografer och andra offentliga inrättningar varit otillåtna eller begränsade på grund av lock-down eller tuffa restriktioner.

– På totalen har vi klarat pandemin bra i Sverige. Inga permitteringar har behövt göras, men vi har såklart följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigeten. Det innebär att de flesta som haft möjlighet har jobbat hemifrån. Den medarbetarundersökning som vi nyligen har gjort, indikerar att vi rent tekniskt klarar av omställningen på ett fantastiskt vis. Däremot upplever en del hemarbetandet som mindre stimulerande  eftersom man saknar den naturliga interaktionen med sina kolleger, berättar Paula Gustafsson.

Beträffande de ca 40 expatriater som finns inom bolaget, har ingen av dem repatrierat på grund av pandemin. Däremot har vissa personer som är lokalt anställda utanför sitt hemland efterfrågat möjligheten att resa hem och jobba därifrån, för att på så vis komma närmare sina släktingar. ”Jag jobbar ju ändå hemifrån”, har individen tänkt.

– Här har vi haft en dialog för att få dem att förstå att det spelar roll ur ett skatte-, compliance- och försäkringsperspektiv. Att resa till sitt hemland i detta läge innebär de facto en risk för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Här har vi på Compensation & Benefits en roll att ha koll på regelverk och lagar, förklarar Paula Gustafsson.

Trots att företagskulturen gynnar ett öppet och inkluderande förhållningssätt finns det såklart kulturella skillnader. Dessa skillnader har dock raserats något tack vare alla digitala möten som sker från medarbetarnas hem världen över.

– Plötsligt kommer vi rakt in i varandras vardag med husdjur eller barn som studerar hemifrån och vill ha uppmärksamhet. Det känns väldigt mänskligt och man känner en närmare kontakt trots att mötet inte är fysiskt. Det blir barriärrivande eftersom man helt enkelt bjuder på sig själv mer än vanligt, säger Paula Gustafsson.

Hur tillvaratar ni den erfarenhet och kompetens som finns inom bolaget så att den får största möjliga påverkan på verksamheten?

– Att tillvarata all potential inom organisationen är en av våra strategiska prioriteringar och det gör vi genom att skapa förutsättning genom kontinuerlig kompetensutveckling som ligger i linje med individens och företagets ambition och strategiska riktning. Vi uppmuntrar till regelbunden dialog mellan medarbetare och chef för att följa upp angående förväntningar kring måluppfyllelse och utvecklingsbehov. Inom Essity har vi Career compass som gör det möjligt för medarbetare att identifiera vilken kompetens och erfarenhet som behövs för olika roller. Vi jobbar aktivt med att rekrytera och rotera kompetens internt samt att majoriteten av lärande skall ske i det dagliga arbetet. Där är nätverkande och förmågan att lära av andra är viktiga komponenter, avslutar Paula Gustafsson.