Blir vi fler så hörs vi mer!

Vare sig du är på väg ut, bor utomlands eller ska flytta hem finns vi här för dig. Det innebär att vi dagligen kavlar upp ärmarna för att din utlandsupplevelse och återflytt ska bli så bra som möjlig.

Vi lyssnar, debatterar, agerar remissinstans och har regelbunden kontakt med UD och andra myndigheter för att få till lösningar som leder till en positiv förändring. Kort sagt så är vi utlandssvenskarnas röst i Sverige.

Just nu arbetar vi hårt för att förenkla processen när man vill flytta tillbaka till Sverige med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES, för att det ska bli enklare att förnya ditt pass i utlandet, att du ska kunna skaffa BankID och att utlandssvenskar förhoppningsvis ska kunna e-rösta om några år.

Under åren har vårt arbete lett till flera förändringar. Till exempel att utlandssvenskarnas rösträtt skrevs in i grundlagen, att rätten till dubbelt medborgarskap infördes och att det blev möjligt att brevrösta från utlandet. År 2018 justerades bedömningen av IB-betyg så att det numera får en rättvis jämförelse med svenska skolbetyg, vilket är en förändring som vi har arbetat för under en längre tid.

Våra historiska framgångar och nya lösningar på aktuella utmaningar är helt avhängigt våra medlemmar. Blir vi fler så hörs vi mer!

Ta chansen och bli medlem så får du vara med och påverka vilka frågor vi ska driva härnäst. Blir du medlem från 1 november gäller din årsavgift till utgången av nästkommande kalenderår.

Varmt välkommen till Svenskar i Världen!