Högkvalitativ vårdkompetens och svenskt ledarskap på Medicover

Från sjuk svärförälder till högspecialiserad vård. Svenskar i Världens huvudpartner Medicover levererar diagnostik- och vårdtjänster på en allt växande marknad.

Det var i samband med att den svenske entreprenören Bengt Beckmanns polska svärföräldrar blev sjuka som idén om att starta en högkvalitativ diagnostik- och vårdtjänsteverksamhet tog fart. Utifrån sin erfarenhet från Kenya där han startat vårdverksamheten Africa Air Rescue, kunde han nämligen konstatera att vårdkvaliteten som svärföräldrarna kom i kontakt med i Polen var alltför låg. Med stöd av Jonas af Jochnick, en av grundarna till kosmetikföretaget Oriflame, kunde Medicover se dagens ljus. Den första kliniken öppnade i Warszawa i augusti 1995.

Idag finns Medicover Healthcare Services på 20 sjukhus och 120 kliniker och mottagningar. Största marknaderna är Polen, Rumänien och Indien. Bolagets Diagnostic Services, som erbjuder laboratorietester inom alla större kliniska specialiteter, bedrivs genom ett nätverk av nästan 100 laboratorier, 670 blodprovscentraler och 25 kliniker. Här är de största marknaderna Tyskland, Ukraina, Rumänien och Polen.

Liv ger ökad tillväxt
Förbättringar i folkhälsan påverkar medellivslängden. En förutsättning för ett långt liv är att inte dö tidigt och det är det allt färre som gör. Den ökade livslängden skapar ett ökat behov av vård, och Fredrik Rågmark som är vd på Medicover, ser att det är en av anledningarna till företagets ökade tillväxt.

– Våra tjänster är olika viktiga vid olika tillfällen och vänder sig till olika kundgrupper med olika behov. Flexibiliteten och därmed riskspridningen har gynnat vår verksamhet. Att vi verkar på flera geografiska marknader är också en fördel, säger Fredrik Rågmark, vd på Medicover.

Brett utbud av tjänster
Medicover erbjuder ett brett utbud av vårdtjänster. Dels laboratorietester inom alla större kliniska specialiteter, från rutintester till avancerade tester. Genom sitt omfattande nätverk av vårdcentraler, sjukhus och tredjepartsleverantörer av vårdtjänster sträcker sig utbudet från förebyggande och primärvård till specialistvård för öppenvårdspatienter och sjukhusvård. Medicover erbjuder också utökade specialistvårds­tjänster inom särskilda områden, däribland tandvård, ortopedi, friskvård samt diagnostik och behandling av infertilitet.

Att säkerställa tillgång till högkvalitativa vårdtjänster när och där kunderna behöver dem är grunden i Medicovers verksamhet. Detta stärker Medicovers relationer med kunderna, säkerställer kundlojalitet och driver organisk tillväxt på huvudmarknaderna i Central- och Östeuropa samt Tyskland. 

Påverkad av pandemin
När pandemin tog fart under tidig vår dök siffrorna för Medicover. Bland annat beroende på att kunderna inte kunde ta sig till vårdinrättningarna på grund av olika restriktioner.

– I mars var det rätt ner i källaren. Siffrorna sjönk med drygt 30 procent. Men redan i juni var vi uppe i knappt 20 procent jämfört med fjolårets siffror, berättar Fredrik Rågmark.

Indien är det land som har kraftigast utveckling av covid-19 just nu med cirka 70-80 000 nya fall varje dag. Här tillåts den privata sektorn, som Medicover tillhör, vårda covid-patienter något som man inte får göra i de flesta europeiska länder. Där är det enbart tillåtet att diagnosticera patienterna.

– I Indien har vi drygt 2 800 sjukhussängar i bruk på 16 sjukhus, varav cirka 700 är dedikerade för covid-behandling just nu, säger Fredrik Rågmark.


Tillit grunden för svenskt ledarskap
För ett företag i kraftig expansion är det omöjligt att klara kompetensförsörjningen genom extern rekrytering. Istället gäller det att satsa på att vidareutveckla och behålla befintlig personal. Det är också så som Medicover bygger starka kulturbärare.

Fredrik Rågmark, VD Medicover

– Det gäller att hela tiden skapa nya roller och visa på vilka karriärmöjligheter vi kan erbjuda inom bolaget. A och O är att skapa en miljö där folk vill stanna och utvecklas. Därför satsar vi bland annat på utbildningar inom ledarskapsutveckling. Det gäller att ha en pool av interna talanger som är redo för nya utmaningar.

I detta sammanhang lyfts den svenska ledarskapsmodellen upp. Enligt Fredrik Rågmark handlar utgångspunkten om tillit.

– Eftersom vi har som tradition i Sverige att lita på våra medarbetare får individen ofta stor frihet under ansvar. Det i sin tur fostrar individer som vågar, vilket leder till att företaget ständigt utvecklas.

Andra egenskaper som kännetecknar svenskt ledarskap är att ledarna är obyråkratiska men också opolitiska.

– Min erfarenhet är att svenska chefer är praktiska, man snackar inte så mycket utan är resultatfokuserade och vill se framsteg.

Svenskar i Världen kommer under 2021 att initiera satsningen Svenskt Ledarskapsforum där det svenska ledarskapet kommer att diskuteras utifrån en global kontext.

Medicover är en av Svenskar i Världens huvudpartner. Läs mer om bolaget här. Är ditt företag intresserad av att bli huvudpartner? Kontakta generalsekreterare Cecilia Borglin för information.