En nätverksförening för framtidens svensk-franska näringsliv

Fransmän förknippar Sverige med ett starkt innovationstänkande, ett hållbart samhälle och ett mycket starkt socialt engagemang. Det är en bra grund att utgå ifrån när Svenska Handelskammaren i Frankrike verkar för att främja och utveckla svensk-franska affärsförbindelser. Svenska Handelskammaren i Frankrike är partner till Svenskar i Världen sedan 2001.

Svenska Handelskammaren i Frankrike, CCSF, grundades 1915 och har som målsättning att främja och utveckla svensk-franska affärsförbindelser. Som oberoende privat förening utgör handelskammaren ett dynamiskt forum för alla typer av företag som redan är etablerade på den franska marknaden, eller för de som är på väg att starta en verksamhet. Att öka kännedom om och förståelse för båda ländernas affärsklimat, näringsliv och marknadspotential utgör ett genomgående prioriterat uppdrag, men även arbetet med att öka kännedom om och förståelse för svensk-franskt ledarskap och management.

Inom ramen för Sveriges näringslivsfrämjande bidrar CCSF till att stärka Sverigebilden i Frankrike i nära samarbete med Sveriges ambassad, Business Sweden, Svenska Institutet och Visit Sweden lokalt.

Fransmän förknippar Sverige med ett starkt innovationstänkande, ett hållbart samhälle och ett mycket starkt socialt engagemang. Flera undersökningar som handelskammaren har gjort visar att Sverigebilden har en positiv inverkan på företagens affärer.

Svenska bolags och franska marknadens fördelar lyfts

Som svensk handelskammare utomlands har de en viktig roll att fylla genom att sprida information och kännedom om svenska företag lokalt. Genom deras olika evenemang och kommunikationskanaler förmedlar de information om de svenska företagens investeringar, engagemang, värderingar, know-how, innovationer och F&U-projekt.

Att utveckla affärsrelationer mellan länderna innebär också att kammaren har i uppdrag att främja Frankrike som investeringsmarknad och öka kännedom om dess potential gentemot svenska företag och andra aktörer. Inom ramen för detta uppdrag jobbar CCSF i nära samarbete med Frankrikes ambassad i Sverige och Business France.

Att ha som målsättning att främja och utveckla svensk-franska affärsförbindelser kan låta abstrakt. Men konkret, i praktiken, bygger verksamheten på tre pelare: nätverk, event och affärscenter.

Nätverk och kompetensutveckling

Handelskammaren består av ett unikt nätverk av beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det finns kompetens från alla sektorer; B2C, B2B, traditionell industri och den ”nya ekonomin”. De senaste åren har kammaren satsat på flera event inom tech och start-ups. E-handel och digital marknadsföring hör också till områden de fokuserar på för att utveckla sitt svensk-franska nätverk. CCSF har även skapat specifika nätverk på olika teman såsom ett HR-nätverk för personalchefer och ett PR-nätverk. En handelskammare är ett starkt varumärke som öppnar många dörrar.

I en global och allt mer digitaliserad värld där man kan kommunicera direkt över landsgränser ifrågasätts ibland handelskammares roll och mervärde. Men enligt CCSF finns det idag ett ännu större behov av att vara en del av en community.

Katarina Lööf, Managing Director på Svenska Handelskammaren i
Frankrike.

– Det finns ett stort identitetsbehov och ett behov att dela värderingar. Därav fortsätter vi att värna om vikten av starka nätverk för affärsutveckling och dess fundamentala roll i en global digital värld, säger Katarina Lööf, Managing Director på Svenska Handelskammaren i Frankrike.

Inom området kompetensutveckling erbjuder CCSF företag ett brett utbud av aktiviteter både kring eko- och geopolitiska frågor samt mer affärsinriktade teman. De arrangerar cirka 30 event per år.

– Vi har nyligen startat en utbildning inom svenskt ledarskap och svensk-franskt management som blivit en stor succé. Här har vi tillsammans med en forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Center for advanced studies in leadership, skräddarsytt ett program för franska beslutsfattare och chefer som jobbar med svenskt ledarskap och management, berättar Katarina Lööf.

Ett svenskt affärscenter i Paris

Svenska Handelskammaren i Frankrike driver även ett svenskt affärscenter i Paris där de erbjuder svensk-franska företag fullt utrustade kontor, möteslokaler samt en privat terrass med enastående utsikt över Paris. Katarin Lööf beskriver satsningen.

– Vårt affärscenter ska delvis vara ett skyltfönster för svenskt näringsliv. Inredningen, designen och vårt informationsmaterial bidrar till att sprida kunskap om våra företag och om Sverige. Självklart serverar vi svenskt fika och svensk mat till lunch vilket är väldigt uppskattat av fransmännen.

CCSF möjliggör även för företag att registrera sitt bolag på handelskammarens adress utan att ha ett fysiskt kontor. På så sätt förenklas företagens uppstartsprocess och de kan reducera sin time-to-market. Katarina Lööf är övertygad om att den unika tjänsten ligger i linje med företagens framtida behov.

– Under mina snart trettio år i Frankrike har jag kunnat följa utvecklingen på nära håll. Frankrike som affärsland har en enorm potential och det har varit extra spännande att jobba med Frankrikefrämjande de senaste åren då mycket har hänt. Flertalet reformer och insatser har genomförts till gagn för ett allt mer affärsvänligt klimat.

Frankrike är i dag världens sjätte största ekonomi och landets strategiska position har stärkts både på den globala arenan och inom Europa. Frankrike placerade sig 2019 i topp i Europa som marknad för mottagande av utländska direktinvesteringar.

Ett praktiskt och moraliskt stöd i pandemitider

Kvällen den 16 mars 2020 talade president Macron till det franska folket och förklarade att en karantänsperiod skulle införas. Skolor skulle stängas, folksamlingar begränsas och företagen uppmanades införa jobb på distans. Covid-19 hade redan nått Frankrike sedan några veckor och det spred sig snabbt. Det här var början på en mycket annorlunda tid. Frankrike valde att ganska snabbt sätta in hårda åtgärder för att bromsa spridningen av viruset. Alla fick på kort tid styra om och anpassa sig, både privat och professionellt.

– På 24 timmar hade vi stängt våra lokaler och det fysiska kontoret. Handelskammarens team satt sedan uppkopplade hemifrån och drev verksamheten på distans. En period med två månaders strikt karantän följde, där utomhusbesök begränsades till det ytterst nödvändiga. Endast en timmes fysisk aktivitet per dag utomhus var tillåten, kollektivtrafiken var mycket begränsad, om inte helt nere, och inga barer, restauranger, caféer, biografer, teatrar, eller sporthallar var öppna … Paris blev helt plötsligt en annan stad, berättar Katarina Lööf.

Svenska Handelskammaren i Frankrike är relativt sett en liten organisation vilket innebar att det praktiskt sett var ganska enkelt för dem att styra om verksamheten och driva den från respektive hemmakontor. Fysiska event och lokaluthyrningen fick naturligtvis pausas. För att fortsätta leverera mervärdestjänster fick CCSF snabbt anpassa sina aktiviteter till den rådande situationen och istället lägga upp sina event på digitala plattformar.

Bild på Svenska Handelskammarens terrass i Paris

– Vi fick tillfälle att lära oss att hantera nya verktyg. Det visade sig också att vi lättare kunde samla en större publik. Våra digitala event drog dubbelt eller till och med trefaldigt så många deltagare som tidigare.

Kanske är det för tidigt att avgöra om den goda uppslutningen kommer att hålla i sig, och om den beror på att anställda som jobbat hemifrån under krisperioden haft lättare att styra upp sin agenda. Det kan också vara ett uttryck för att människor i kristider har ett ännu större behov av att utbyta best practice och dela erfarenheter.

– I dagsläget kommer vi uteslutande att erbjuda digitala möten den närmsta tiden. Men när vi väl hittat en hållbar lösning på pandemin, kommer vi definitivt att åter erbjuda fysiska event, men då med digitala möten som ett komplement. Vi människor är sociala varelser och behöver använda våra fem sinnen för att kommunicera optimalt. Det finns många sociala koder som är fundamentala inom affärskommunikation och dessa är inte alltid möjliga att läsa av via nätet. Handelskammaren i Frankrike är en nätverksförening där fysiska möten mellan människor är en grundpelare. Men digitala plattformar blir en ”booster” som kan bredda vårt utbud, förklarar Katarina Lööf.

Behov av information

Under krisperioden har CCSF fokuserat på regelbunden informationsspridning till företagen om de olika statliga finansiella stöden och annan support de kan få både i Frankrike och i Sverige. Det har även funnits ett stort behov av uppdaterad information om hur man i respektive land hanterat krissituationen. I kammarens nyhetskanaler har initiativ och solidaritet mellan företagen i krissituationen belysts.

– Att jobba i ett team på distans under en lock-down var både lärorikt och utmanande. Vår internkommunikation blev mindre effektiv, i alla fall i början innan vi hittade en modell som passade alla. Som manager med erfarenhet att leda ett team per distans i liknande kristider, tror jag det är viktigt att vika utrymme för att prata om situationen. Det finns mycket ovisshet och rädsla kopplat till krisen och det kan vara viktigt för många att få uttrycka detta, menar Katarina Lööf.

Handelskammarens styrelse består av tjugofem styrelseledamöter som alla är företagsledare på svenska företag i Frankrike eller har en beslutsfattande position med gedigen svensk-fransk affärsbakgrund. Under pandemin har styrelsen haft regelbundna möten via Zoom.

– Det har varit viktigt för våra styrelsemedlemmar att kunna utbyta best practice och erfarenheter företagsledare emellan. Handelskammarens nätverk för personalchefer bad oss att organisera möten oftare än vanligt under krisperioden. Här handlade det naturligtvis om att diskutera hr-relaterade frågor, och frågorna var många. Det positiva var att företagen kunde inspireras av varandras lösningar.

Krisen ledde också till ett närmare samarbete med CCSF:s partner.

– Vårt samarbete med Swedish Chambers International som är paraplyförening för svenska handelskamrar utomlands är ett exempel på detta. Krisen blev en katalysator för ett ännu närmare samarbete där regelbundna Zoommöten organiserades för att dela, ventilera och utbyta best practice gällande utmaningar inför omställningen. Handelskamrarna inledde ett samarbete kring webinars som innebar att våra respektive medlemmar fick tillgång till ett ännu större utbud av event online. Det har varit ett fantastiskt samarbete och visar på en härlig solidaritet över Europas gränser, säger Katarina Lööf.

Viktiga lärdomar

Under en stor kris är det naturliga att fokusera på det som brådskar mest och inte se längre än vart näsan pekar. Men det är också viktigt att se framåt, av den enkla anledningen att stora kriser omformar det ekonomiska och samhälleliga landskapet på sikt. Trots allt det tråkiga och tragiska som hänt under den här perioden, anser Katarina Lööf att händelseutvecklingen världen över inneburit att de kan ta med sig unika lärdomar för framtiden.

– Sett ur ett företags- och affärsperspektiv finns det mycket att lära: krishantering, scenarioplanering, anpassning, change management, nya arbetssätt och solidaritet mellan företag för att nämna några. En kris är ju aldrig rolig, men den leder framåt till utveckling i rätt riktning!

Sex månader efter krisens början är de delvis tillbaka på kontoret. Nu med obligatoriska munskydd som både gäller i kollektivtrafiken, ute på Paris gator och på arbetsplatsen. Handsprit och skyltar med sanitära regler finns också på plats på handelskammarens kontor. Kammaren har börjat återgå till mindre fysiska möten med sina kunder i sina lokaler men har behövt anpassa kapaciteten för att respektera social distansering.

Efter att Frankrikes regering sedan krisens början mobiliserat 460 miljarder euro till akuta nödåtgärder, annonserade regeringen i början av september ett ambitiöst ”omstartspaket” för att stödja företagens och ekonomins återhämtning. Denna plan på 100 miljarder euro är fyra gånger så stor som krispaketet 2008.

Krisen och omställningarna har krävt mycket energi och extraarbete för alla företag.

– Nu är det dags att blicka framåt. Låt oss inte fokusera på det vi förlorar, utan på det vi nu kan vinna! Vårt mål blir nu att kapitalisera på lärdomarna, att vara flexibla och tänka om, och på ett konstruktivt sätt ifrågasätta våra rutiner och vanor och prova på nytt. Men framförallt kommer vi att anpassa vårt utbud av aktiviteter och tjänster för att på allra bästa sätt fortsätta att vara ett dynamiskt stöd för våra medlemmar och svensk-franska företag i vår framtida affärsvärld, avslutar Katarina Lööf.