SwedCham HK – en plattform för svenska och svenskrelaterade företag och individer

Eva Karlberg, VD på Svenska Handelskammaren i Hong Kong skriver här om ett utmanande år i Hong Kong kantad av politisk oro, protester och stora konsekvenser på grund av Covid-19. Men hon skriver även om ett år då handelskammaren fått en betydande roll, om nya kreativa lösningar och om Hong Kongs relevans i den globala tillväxten. Ett år som blir Evas sista som chef för kammaren.

Ett utmanande år i Hong Kong 

Det senaste året har minst sagt varit utmanande för Hongkong och för våra medlemsföretag i SwedCham HK. Politisk oro och protester har under året framförallt påverkat stadens invånare men även förstås våra medlemmar. Precis som i världen i övrigt har dessutom Covid-19 medfört stora konsekvenser för affärsklimatet, framförallt inom specifika branscher såsom retail, travel, hospitality etc. 

Med minnen från den tidigare SARS-epidemin (2003) införde regeringen snabbt restriktioner för resande in och ut ifrån Hongkong och regler som begränsade större offentliga samlingar. Staden har aldrig gått ner i total lockdown men vi befinner oss nu i vad man kallar ”den tredje vågen” med ordentliga restriktioner, även om antalet fall är begränsat. De flesta arbetar hemifrån eller i ”split-shifts”. 

Vi får ofta frågan om detta innebär slutet för Hong Kong och om företagsflykt är att vänta.

I och med att Kina introducerade så kallad nationell säkerhetslagstiftning i Hong Kong den 30 juni så har tumskruvarna dragits åt mer och mer i den forna kolonin. Journalister och aktivister har gripits. Hong Kongs domstolar är av hävd oberoende och det återstår att se hur de kommer att hantera dessa minst sagt kniviga ärenden. Vi får ofta frågan om detta innebär slutet för Hong Kong och om företagsflykt är att vänta. Än så länge har vi inte sett någon av våra 170 företagsmedlemmar lämna Hong Kong som en direkt följd av det senaste årets händelser. Vi bevakar situationen noggrant och har fört fram våra synpunkter till regeringen. Bland annat har vi påpekat att en bibehållen pressfrihet är av avgörande betydelse för fungerande marknader. 

Handelskammaren har fyllt en klar och viktig funktion under dessa oroliga tider och stärkt sin roll som en plattform där svenska företag möts. Vi har anpassat vår verksamhet och utforskar ständigt nya möjligheter. Tidigt insåg vi att andelen publika evenemang kommer att behöva minskas och ändra format. Därför drog vi tidigt i mars igång med virtuella events. Vårt första webinar behandlade ämnet att arbeta hemifrån. Det berörde datorsäkerhet när anställda arbetar hemifrån, ledarskap på distans och hur personalens produktivitet påverkas av att inte arbeta från sin kontorsplats. Efter detta, vårt första, följde många både informella och formella evenemang som virtuella After works och fikapauser samt företagswebinar om exempelvis pandemins påverkan på det ekonomiska läget och olika industrier. Våra två största virtuella events arrangerades under temat Sustainable Fashion Days och lockade över 600 anmälda från världens alla hörn med syfte att bilda en brygga mellan Hong Kong och Sverige vad gäller just kunskaper, erfarenheter och innovation inom Sustainable Fashion. 

Inspelning av SWEDTALK on Sustainable Fashion: Sustainability from A to Z and Future of innovative materials

Positiva take-aways för Handelskammaren från det sista året 

De svenska handelskamrarna i APAC regionen (13 till antalet!) har markant utökat sitt samarbete under coronatiden med intressanta talare, events och sammankomster-allt online. Detta har förhoppningsvis resulterat i ett ökat medlemsvärde för respektve kammares medlemsföretag. Det första gemensamma virtuella eventet gästades av Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg och styrelseordförande för Volvo Group Carl-Henric Svanberg. Till hösten väntar en serie inom Sustainability. 

Vi har regelbundna månatliga möten via Zoom där vi delar berikande erfarenheter och turas om att stå för värdskapet. 

SwedCham HK bildade tidigt i våras olika yrkesspecifika ”community/support”- grupper där representanter från medlemsföretag kontinuerligt träffas online för att utbyta erfarenheter, skapa nya nätverk och stötta varandra. De är helt medlemsdrivna, men administreras av kammarkontoret. Inom grupperna bjuder man t.o.m. in egna talare. Grupper för exempelvis CFOs och HR-ansvariga möts regelbundet. Vi har även en entreprenörsgrupp där medlemsföretag utan huvudkontor utanför Hongkong utbyter erfarenheter samt också en grupp för personer aktiva inom modeindustrin. 

Vi använder den pågående krisen (eller snarare kriserna) för att se till att vi är förberedda inför en period av återhämtning och ett förhoppningsvis mer sansat politiskt tonläge.

Ett ytterligare exempel på SwedChams betydande roll för medlemsföretagen under dessa speciella tider är våra Experience Sharing Lunches där en representant från senior management på varje företag bjuds in till rundabords diskussion där aktuella ämnen och händelser som förväntas påverka företagsklimatet diskuteras. Detta görs bakom stängda dörrar och under förtroende mellan deltagarna (Chatham House Rules). Luncherna (både fysiska event och online beroende på situationen) har erbjudit ett forum där man kan dela med sig av sina åsikter och erfarenheter i en trygg och konfidentiell miljö – och över industrisektor gränser. 

Eva Karlberg, VD för Handelskammaren i Hong Kong ser ljust på framtiden trots ett utmanande sista år.

Hong Kong och SwedCham HK framöver 

Vad vi än tycker och tänker om det nya läget så har inte Hong Kongs position på kartan ändrats. Vi befinner oss således även fortsatt på en oerhört strategisk plats, i en del av världen som förväntas stå för merparten av den globala tillväxten under kommande årtionden. Inte minst inom vårt närområde på fastlandssidan – det så kallade Greater Bay Area – förväntas enorma förändringar stå för dörren när ett storstadsområde med 70 miljoner invånare tar form. Att detta medför möjligheter för svenska företag är en självklarhet. Vi jobbar hårt med att samla svensk spetskompetens inom ett antal områden med koppling till hållbarhet och teknik. Man kan säga att vi använder den pågående krisen (eller snarare kriserna) för att se till att vi är förberedda inför en period av återhämtning och ett förhoppningsvis mer sansat politiskt tonläge, och vi är övertygade om att Handelskammarens roll är desto viktigare under dessa rådande former. 

Vi har måst anpassa oss efter de pågående kriserna och ständigt hitta kreativa lösningar, vilket i sin tur har både berikat och utvecklat vår verksamhet. Vårt mål är ju hela tiden att öka medlemsnyttan och förbättra den plattform vi erbjuder. 

Efter mer än 20 år på SwedCham HK och 27 år i Hong Hong är det dags för mej att lämna över, med varm hand, till min efterträdare, Christian Bergenstråhle – som startar den 1 Oktober. Som ni säkert förstår har detta sista året varit det mest utmanande under hela min tid, och jag är fast övertygad om att SwedCham HK:s roll bara blir viktigare framöver, framförallt eftersom förutsättningarna och läget i Hong Kong förändras från dag till dag och det är omöjligt att förutsäga framtiden i närtid och på längre sikt.