Fler frågor till utrikesministern

En halvdagssittning hade behövts för att hinna gå igenom alla frågor som inkom inför Livefikat med utrikesminister Ann Linde. De frågor som inte hann ställas kommer UD att få ta del av i ett annat sammanhang.

Många ville ha svar från utrikesminister Ann Linde när hon medverkade i Svenskar i Världens Livefika den 25 augusti. Frågorna som ställdes kom från medlemmar som hörsammade uppmaningen i senaste nyhetsbrevet om att ställa frågor till utrikesministern – stort tack för dem!

Utrikesministern är ytterst ansvarig för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer samt för bistånds- och internationell handelspolitik. Det är därmed ett prestigefullt och tidskrävande uppdrag. Att få tjugo minuter av utrikesministerns tid och fokus är definitivt att betrakta som ett tecken på att utlandssvenskars frågor väcker utrikesministerns intresse.

UD:s initiativ till att vi nu får en kontaktperson dedikerad Svenskar i Världens medlemmar borgar för en öppen och långsiktig dialog och är därmed en stor framgång.

Här har vi samlat de frågor som har inkommit via mejl, chatt och även under själva Livefikat som vi dessvärre inte hann ställa. Dessa frågor kommer vi att ta vidare till UD för att säkerställa att de får kännedom om utlandssvenskarnas utmaningar och behov.

Frågor om pass

 • Vi måste flyga utrikes 4 timmar till Bangkok för passfrågor
 • Varför gäller ett svenskt pass endast 5 år? Tom i Tyskland gäller ett pass i 10 år!
 • Fick flyga till Berlin från Luxembourg för att få nytt pass då det var månaders väntetid i Sverige. 10 års pass som tidigare vore väldigt tacksamt från oss som inte tappat bort några pass. De som tappar bort mer än ett pass bör kanske ej få nytt utan rejäl undersökning.
 • Fråga om passproblematiken, förnyelse av pass, särskilt för de som måste resa till annat land för att förnya pass, men som nu pga. Covid inte FÅR resa in i de länderna. Hur löses detta på kort och lång sikt?
 • Varför kan man inte tillåta samarbete mellan Svenska beskickningar utan passmaskin och andra lokala EU länders beskickningar med biometrisk teknologi on-site, som t.ex. Frankrikes ambassader? Andra EU nationer gör detta sedan länge. Vilka rationella grunder ligger bakom att UD inte kan arbeta för att underlätta för tusentals svenskar runt om i världen som befinner sig i Moment 22 eftersom de inte kan resa och förnya sina eller sina barns pass.
 • Danska medborgare kan få pass hos lokala honorarkonsulat. Varför kan inte Sverige införa liknande regler.
 • Eller behöver resa till andra sidan av Australien för skaffa Svensk pass. Canberra är också ansvarig för Nya Zeeland Fiji etc. Hade varit bra om det fanns en passmaskin som kunde skickas till olika ställen inom landet eller till ett annat land.
 • Varför kostar det så mycket att beställa pass på svenska ambassader?
 • Ser gärna en ändring av nuvarande läge där man som svensk i Bryssel inte har någon möjlighet att ansöka om pass i landet, utan måste resa till Sverige, Paris eller Haag (med få lediga tider ofta mitt i veckan).
 • För att förnya mitt svenska pass i Australien så behöver jag åka till Canberra där svenska ambassaden finns. Tyvärr har konsulatet i Perth ingen ”pass” maskin för foto etc så vi som bor i Perth kan inte göra det här. Det tar 9-11 timmar att flyga med Quantas från Perth till Canberra idag och kostar runt 1133 aud=7131 sek med en kurs på 6.29. Det finns inte flyg hem samma dag så boende tillkommer. Så det blir ett väldigt dyrt nytt svenskt pass. Ett annat alternativ är att åka till Singapore vilket förmodligen kostar samma pengar… Jag undrar vad det finns för möjligheter att skicka en maskin till konsulatet i Perth 1-2 ggr per år så vi kan ansöka om pass här istället för att åka till Canberra?
 • Min fråga är hur UD kan försvara dom hutlösa priserna för att skaffa ID-handlingar på ambassaderna samt den helt obegripliga proceduren att dessa handlingar inte kan hämtas ut med rekommenderat brev utan måste hämtas på ambassaden eller på konsulat med ännu en extra skandalös kostnad. 
 • Jag bor i Cambodia och sitter med ett pass som håller på att gå ut. Jag ringde Franska Ambassaden här eftersom jag fick veta att många andra beskickningar här använder den ambassadens biometriska passteknologi till att hjälpa sina medborgare med nya pass. Franska Ambassaden sade att det var inga som helst problem, de kan enkelt hjälpa andra länders invånare med nytt pass. Det enda som krävdes var att min egen ambassad ringde Frankrikes och sade att detta var OK för deras del. Jag delgav detta till Svenska Ambassaden i Phnom Penh som kollade med UD och fick blankt nej. Man hänvisade och skickade mig ett regelverk som faktiskt inte på något vis säger något om att detta skulle vara omöjligt. Min fråga: Varför kan man inte tillåta samarbete mellan Svenska beskickningar utan passmaskin och andra lokala EU länders beskickningar med biometrisk teknologi on-site, som t.ex. Frankrikes ambassader? Andra EU nationer gör detta sedan länge. Vilka rationella grunder ligger bakom att UD inte kan arbeta för att underlätta för tusentals svenskar runt om i världen som befinner sig i Moment 22 eftersom de inte kan resa och förnya sina eller sina barns pass.
 • Jag skulle vilja veta om det är planerat att svenskar här i Perth ska kunna ordna svenskt pass i västra Australien eftersom det är reseförbud just nu med stängda gränser mellan dom olika staterna.

Frågor om ambassader och konsulat

 • Irland har ambassad i Sverige och andra nordiska länder, förutom Sverige, har en ambassad i Irland, trots att det finns fler svenskar här än alla de andra länderna tillsammans, enligt officiell statistik. Sverige har ambassader i andra EU länder av liknande och mindre storlek. Varför finns det ingen svensk ambassad i Irland

Frågor om företagande, näringsliv och arbete inom EU

 • Jag skulle vilja fråga Ann Linde vad som görs för att få fler svenskar att söka jobb inom EU-institutionerna, eftersom svenskar är underrepresenterade här. Vad gör regeringen för att skapa en positiv bild av EU-medlemskapet till exempel?
 • Småföretag i Sverige skulle kunna exportera mer till småföretag i Portugal.  Vi som ser detta o har kontakter härnere söker enkla kanaler att stödja det. Tips? Något som Ministern kan stödja?
 • En något sen fråga, men det skulle vara intressant att höra vad utrikesministern tror om att (tillsammans med Näringsdepartementet/Vinnova?) starta ett program som riktar sig till utlandssvenskar som har upptäckt eventuella affärsmöjligheter/tekniköverföring från ett land man bott i.

Frågor om globalisering, återflytt till Sverige med utländsk partner

 • Angående att utlandssvenskar är en resurs; anser utrikesministern att det är viktigt att utlandssvenskar ska känna sig trygga i att enkelt kunna flytta hem igen efter att ha bott utomlands? I dagsläget kan det inte anses vara enkelt med tanke på nuvarande migrationssituation, och kan med det inte heller rekommenderas att svenskar som får erbjudande att ta en tillfällig tjänst utomlands – att alls ta det erbjudandet. Hur jobbar UD för att I framtiden igen kunna rekommendera svenskar att bege sig ut i världen igen? Ärendet kanske ligger hos Morgan Johansson, men frågan går i mångt och mycket även över till UD.
 • Finns det några hjälp för svenskar att gå tillbaka till arbetet i Sverige? Jag blev precis överflödig här den här veckan. Jag arbetar inom IT som en teknisk skribent och har också erfarenhet som, projektledare (Agile), JIRA/Confluence Administratör och manuell mjukvara testare?
 • Finns det hjälp att komma tillbaka till det svenska arbetslivet och få en plats att bo?
 • En tredje sak jag är orolig över är att jag känner mig strandsatt i Australien inte bara på grund av blockaden av resande för att få förnya pass (kan bara göra det i Canberra) men också för att jag läst att vi måste splittra familjen i upp till två år för att kanske eventuellt få flytta tillbaka. Att jag som svensk medborgare flyttar först och måste välja mellan om vårat barn stannar med min man eller kommer med mig till Sverige medans det bestäms om vi kan flytta tillbaka. Jag tycker inte det är rättvist mot svenska medborgare med familj ska få gå samma väg som asylsökande när det gäller att flytta hem igen. Eller för den delen rättvist att splittra små barn från en av sina föräldrar en längre period bara för en ekonomisk prövning.
 • Jag är på väg hem till Sverige efter 30 år eftersom jag har fått jobb där som forskare i industrin. Min sambo kommer inte kunna att ens sätta fot i Sverige innan han har fått uppehållstillstånd, något som vi har hört kan ta upp till två år. För oss som är lite äldre kan vi klara det här med viss svårighet, men om det hade varit barn inblandade hade jag inte kunnat ta det här jobbet alls. Skulle inte Sverige vilja få sina kunniga och erfarna medborgare, som har fått fördelen av det svenska utmärkta utbildningssystemet, tillbaka för att bidra till den svenska ekonomin lite lättare?

Frågor om system för avrådan om resor

 • Hur sköter man systemet för avrådan av resor till olika länder? Vad är rutinen kring hur dessa sedan uppdateras? I och med en avrådan missar lokalbefolkningen en möjlig inkomst och de som ej ”vågar”/kan resa en fantastisk upplevelse.

Frågor om svensk undervisning i utlandet

 • Jag skulle vara glad över en diskussion om hur Sverige skulle kunna stödja undervisning i det svenska språket (i vårt fall Estland men det finns såklart många länder som har stort intresse för Sveriges kultur och språk). För barn i förskoleåldern samt låg- och högstadiet skulle det vara mycket värdefullt med en möjlighet att lära sig svenska av en modersmålstalare. Det i sin tur skulle gynna Sverige när de är vuxna – ett nätverk av personer med internationell erfarenhet och kompetens som är viktigt för svenska företag. Skulle man kunna skicka framtida lärare att göra sin praktikperiod i de länder där det finns intresse för Sveriges kultur och språk? Kanske i samarbete med ambassaderna som kan hjälpa till med dialoger, logi mm lokalt?

UD och SVIV

 • Det vore intressant att höra vilka förväntningar utrikesministern har på SVIV.

Frågor om Brexit

 • Livet i England har inte varit enkelt. Regeringen har varit mycket anti-invandrare / anti-invandrare i EU. Vi har inget bevis på vår status. Det är bara online. Gör EU något för europeiska medborgare som bor här?

Livefika med Utrikesministern hittar du här.