Corona inget undantag enligt Skatteverket

Coronapandemin har lett till att svenskar i många fall hamnat i Sverige utan sin utländska partner då de evakuerats till sina respektive hemländer. Alternativt har den ena partnern blivit kvar i det land de tidigare gemensamt bott i. Vi bad vår expert Aino Askegård Andrésen hos vår samarbetspartner Grant Thornton att kommentera ett aktuellt fall som inkommit till oss och dela med sig av hur Skatteverket resonerat i detta fall.

En svensk pensionär har evakuerats till Sverige. Hans partner som är yrkesverksam har evakuerats till partnerns hemland där paret även äger en gemensam sommarbostad. I Sverige finns både vuxna barn och barnbarn. Mannen lyckas hitta en tillfällig bostad hos en släkting och isolerar sig enligt rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Efter många år i utlandet vill mannen passa på att skriva in sig i Sverige. Men aktivt personnummer saknas och utan den är det svårt att hitta ett permanent boende. Det blir svårt att få tag på en hyresrätt eller att få lån till en bostadsrätt. Inte heller kan mannen förnya sitt körkort eller skriva in sig i Försäkringskassan utan att han är inskriven i Sverige. Han försörjer sig på sparade medel. Mannen vill efter inflyttning till Sverige kunna besöka sin partner som är kvar i utlandet.

Trots att vuxna barn och barnbarn finns i Sverige gör Skatteverket bedömningen att mannen har större anknytning till landet där partnern befinner sig i och gör avslag på ansökan om inflyttning. I motiveringen anses att det tillfälliga boendet i Sverige, som endast kan hyras en kortare period, är skäl för att personen inte har för avsikt att fortsätta att bo i Sverige.

Avslaget grundas även på de antal dagar som mannen uppgett till Skatteverket att han kommer att besöka sin partner under ett år, och de har ett gemensamt boende i partnerns hemland.

– Det förefaller utifrån de situationer som beskrivs att Skatteverket följer Folkbokföringslagens regler, säger Aino Askegård Andrésen, skattejurist och Head Of Global Mobility på Grant Thornton.

Utgångspunkten är att hålla ihop familjen

Enligt dessa regler ska som utgångspunkt familjer hållas ihop i möjligaste mån och vid s k dubbel bosättning görs en bedömning av till vilket land individen har starkast anknytning och den viktigaste anknytningen är var familjen (make/maka/partner och underåriga barn) bor. För att situationen dubbel bosättning ska uppkomma ska man övernatta minst 52 gånger per år, dvs en övernattning per vecka i genomsnitt, i Sverige när man är bosatt på en annan ort. Därefter bedömer Skatteverket var den huvudsakliga bosättningen är. I fallet ovan verkar Skatteverket ha följt lagstiftning och praxis och bedömt att personen ska vara bosatt folkbokföringsmässigt i utlandet där partnern bor.

– Corona är en särskild situation och om anledningen till vistelsen i Sverige för personen i exemplet är på grund av evakuering och inte på grund av att denne avser att vara bosatt i Sverige under en tid som överstiger ett år (krav för folkbokföring) ser jag det inte som sannolikt att Skatteverket skulle göra undantag.  De har tidigare uttalat sig om att effekter av Corona inte kommer att påverka om personer ska anses vistas stadigvarande här eller undantas från beskattning enligt 183-dagarsregeln, berättar Aino Askegård Andrésen.

– Inskrivning i Försäkringskassan följer ofta folkbokföringen så blir man inte folkbokförd blir man som huvudregel inte heller inskriven i Försäkringskassan. Jag förstår att situationen är svår för de som hamnar i ett limbo, framförallt då partnern bor utanför EU/EES, men jag ser en ordentlig uppförsbacke i argumentationen för undantag, avslutar hon.

Som medlem får du rabatt hos Grant Thornton. Läs mer här.