Grönt omstartspaket krävs efter krisen

Coronapandemin slår hårt mot forskning och utveckling, FoU. Det krävs stora insatser för att upprätthålla Sveriges starka FoU och konkurrenskraft, och ta vårt land ut ur krisen. De nordiska ingenjörsförbunden vill göra detta genom ett grönt omstartspaket inom industri, transport, energi och forskning. Sveriges Ingenjörer är partner till SVIV sedan 1999.

Sverige och den nordiska regionen har nu en unik möjlighet att agera föregångare i den gröna omställningen och investera i innovativa lösningar som leder ur coronakrisen och mot en hållbar samhällsutveckling”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Minskade FoU-budgetar och utdelningar hos företag som dras med låg lönsamhet, samt minskade anslag från staten som lägger stora resurser på den omedelbara virusbekämpningen, äventyrar Sveriges välstånd och konkurrenskraft. Därför krävs stora offentliga satsningar för att starta om ekonomin efter coronapandemin. Sveriges Ingenjörer vill se en grön giv där omstarten kombineras med att driva igenom klimatomställningen.

Ett förslag på hur detta ska gå till har utformats inom ANE – The Association of Nordic Engineers: samarbetet mellan samtliga ingenjörsförbund i Norden – som representerar 500 000 ingenjörer. Mer konkret handlar det om ett tiopunktsprogram där centrala delar är satsningar på elektrifiering, AI-forskning, kompetensutveckling och livslångt lärande, samt samordnade strategier för en övergång till fossilfri industri, fossilfria transporter och cirkulär ekonomi.

FoU-budgetar påverkas negativt

Sveriges Ingenjörer genomförde nyligen en enkätundersökning med sina förtroendevalda på industri- och tjänsteföretag, inom det privata näringslivet. Enkäten slog fast att 93 procent av industriföretagen och 97 procent av tjänsteföretagen påverkats av coronapandemin. Vidare framgick det att satsningar på FoU har blivit lidande. 23 procent uppgav att investeringarna i FoU har minskat som följd av krisen. Detta gäller såväl forskning på universitet och högskolor som utveckling och innovation hos privata företag.När efterfrågan och lönsamheten viker, så blir konsekvensen ofta att FoU-budgeten skärs ned.

Utvecklingen är en del av en bredare trend, som har uppmärksammats av bland andra Kungliga Vetenskapsakademin, där minskad forskningsfinansiering under coronapandemin i värsta fall kan leda till en förlorad generation av forskare. Detta då utdelningar från företagen har minskat, och anslag till forskningsstiftelser likaså, under krisen.  

FoU är en svensk paradgren. Totalt uppgår de årliga satsningarna på FoU till 155,5 miljarder kronor. Det gör Sverige till ett av de länder inom OECD som satsar mest på FoU, sett till andel av BNP. Företag i det privata näringslivet står för cirka 70 procent av finansieringen, medan statliga anslag uppgår till 44,4 miljarder kronor per år.