Utlandsstudier ger en första positiv utlandserfarenhet – men vad händer i coronans fotspår?

Utlandsstudier är ofta ett första steg i en livslång cirkulär migrationsprocess. Studenter får en ny förståelse för världen och sitt hemland, samt nya erfarenheter och kompetenser som är attraktiva på den globala arbetsmarknaden. Under våren har däremot studenters möjligheter att studera utomlands förändrats drastiskt.

Restriktionerna till följd av den pågående coronapandemin har inte endast lett till avslutade utlandsstudier mitt under vårterminen, utan också inställda studier inför den kommande höstterminen. Många svenska högskolestudenter med pågående, samt planerade, utlandsstudier, har påverkats och en av dessa är Wanja Kaufmann som för närvarande läser en master i humanitärt bistånd.

Wanja är 24 år och har under de senaste åren bott och studerat i Uppsala. Hon kommer ursprungligen från Falun men som halvsvensk och halvschweizisk bodde hon flera år under sin uppväxt i Schweiz. Wanja har en pol kand-examen med inriktning statsvetenskap och har varit politisk engagerad inom Grön Ungdom. Idag studerar hon ett internationellt masterprogram i humanitärt bistånd där Uppsala universitet är ett av partneruniversiteten. Inom ramen för utbildningen förväntas studenterna läsa sin första och sista termin i Uppsala medan termin två och tre är till för utlandsstudier alternativt praktik utomlands. I början av året påbörjade Wanja därför sin andra termin vid University of Groningen i Nederländerna.

Hon berättar:

– Jag hann vara en och en halv månad i Nederländerna innan programmet ’suspended all mobility’, vilket innebar en övergång till distansundervisning och att min studietermin i Jordanien i höst också ströks helt från mitt program. I höst ska vi istället ha praktik men det har varit utmanande att försöka hitta relevanta praktikplatser, både då många har dragits in på grund av corona, men också för att många ansökningsprocesser redan hade stängt när det var dags för oss att söka praktik.

Wanja säger också att två utmaningar till följd av pandemin har varit att många studenter har stått utan egna boenden i och med att de har hyrt ut sina studentrum och att den ekonomiska situationen har varit tuff. Utbildningen kostar 30 000 per termin och för de internationella studenter som inte får CSN är inställda planer inom ramen för utbildningen särskilt tuffa.

Vikten av utlandsstudier

Wanja valde delvis sin masterutbildning på grund av möjligheten att studera utomlands.

– Jag vill ha en internationell karriär och få erfarenheter av att bo på många olika platser som skiljer sig från varandra. Genom utlandsstudier får du som student nya erfarenheter, du kommer i kontakt med nya personer på olika platser och du skapar dig ett internationellt nätverk som kan leda till framtida jobb. Utlandsstudier kan också sänka tröskeln för att jobba utomlands senare och det är en väldigt viktig möjlighet.

Långsiktiga konsekvenser

Många studenter kommer i nuläget inte få möjligheter att studera en del av sin utbildning utomlands, vilket både påverkar de berörda individerna och samhället i stort. På individnivå tror Wanja att den rådande situationen kan leda till högre trösklar för att bo och jobba utomlands senare i livet.

– Ett studentutbyte är oftast lättillgängligt och som student får du bra service och hjälp från värduniversitetet på plats. Om du däremot inte har en tidigare positiv erfarenhet av att bo utomlands blir det förmodligen mycket svårare för många att våga ta steget och flytta utomlands senare, säger hon och fortsätter:

– För samhället i stort finns det nog en risk att en gemensam internationell identitet går förlorad då nya interkulturella erfarenheter begränsas. Detta kan i förlängningen även bli en backlash för EU när den fria rörligheten ifrågasätts. Om exempelvis restriktioner för den fria rörligheten hålls kvar längre än de behövs kan detta leda till en normalisering, och att den politiska dimensionen blir alltmer nationalistisk.

Hanna Waerland-Fager