Omskolning skapar trygghet i coronatider – rosas av Harvard Business Review

Med Beredskapslyftet mobiliserar rekryteringsbolaget Novare tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. Novare är samarbetspartner till Svenskar i Världen sedan 2019.

Beredskapslyftet startades dagen efter att SAS tvingats permittera 90 procent av personalen på grund av effekter från coronaviruset och länders införda reserestriktioner. Idén byggde på att SAS har tillfälligt permitterat kabinpersonal med viss sjukvårdskunskap samtidigt som sjukvården har stora och växande personalutmaningar i och med coronakrisen.

Beredskapslyftet är en kostnadsneutral och koordinerad resurspool, en plattform för att matcha tillfälligt tillgängliga personer där de kan utgöra en resurs för arbetsplatser där behovet är stort.

Idag har nära 700 personer utbildats och av dem är ca 75 procent ute i olika verksamheter och stöttar befintlig personal. Initialt handlade det om vård och omsorg i Stockholmsområdet, men plattformen är byggd för att kunna skalas upp, både geografiskt men också med fler aktörer och inom fler områden.

Satsningen har rönt stor uppmärksamhet, både i Sverige men också internationellt. Bland annat har Harvard Business Review i en artikel lyft fram Beredskapslyftet som ett internationellt exempel på hur man kan mildra coronapandemins effekter på samhället.

Flera branscher samarbetar

Det första initiativet från Beredskapslyftet var den intensivutbildning som Sophiahemmets Högskola och Novare med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tog fram för SAS-permitterad kabinpersonal. Då utbildningen snabbt väckte intresse bland flera arbetsgivare och arbetstagare runt om i Sverige öppnades utbildningen upp för alla personer med grundläggande sjukvårdskompetens.

Parallellt med utbildningen på Sophiahemmet inleddes det andra utbildningsspåret i samarbete med Grand Hôtel, McDonalds, Courtyard by Marriot Hotel och Stockholms Stad och med finansiering av Patricia Industries  som är en del av Investor AB.  Kort därefter öppnades ännu ett spår upp på Spotifys huvudkontor tillsammans med Kunskapsskolan.

Fokus på de utbildningarna ligger på äldreomsorgen där medarbetare inom hotell- och restaurangbranschen men även servicebranschen erbjuds en introduktionsutbildning för att  kunna avlasta omsorgen. Som flest utbildades 30 personer i veckan på Spotify på deras kontor i Stockholm. Utbildningen gav kunskap om omsorg i en krissituation med bland annat hygienrutiner, sekretess och vård i livets slut.

När Beredskapslyftet lanserades kommenterade Stockholm stads finansborgarråd satsningen.

– Stockholms stad är mitt i en omställning av våra vård- och omsorgsverksamheter med ökat personalbehov som följd. Att vi nu via Beredskapslyftet kan tillgodose delar av det behovet genom att tillvarata kompetensen bland hotell- och restaurangpersonal utan arbete för tillfället känns både tillfredsställande och viktigt, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Unga, skog och skola i fokus

Kort därefter stod det klart att även grundskolan saknade personal. I samarbete med SAS, Internationella Engelska Skolan (IES), Fryshusets grundskolor i Stockholm och Kista International School lanserades då en pilotutbildning för att öka personaltätheten i grundskolan.

– Det viktigaste i den här svåra situationen för grundskolan är att säkra upp att alla elever i nionde klass får allt det stöd de behöver för att få gymnasiebetyg och nå kunskapsmålen. Det här initiativet kommer innebära en stor hjälp för de här eleverna att nå sina mål, säger Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset.

Även skogsnäringen drabbades hårt av in- och utreserestriktioner. I samarbete med skogsentreprenörer genomfördes i maj två utbildningar, en i Stockholm och en i Östersund.

Fredrik Hillelson, vd Novare, Foto: Raphael Stecksén

– Frågan är komplex och behovet av erfarna och duktiga personer från utlandet är mycket stort för att säkerställa att 350 miljoner plantor kommer sättas i år, säger Fredrik Hillelson, vd för Novare och medgrundare av Beredskapslyftet. Vi hoppas att detta kommer att lösa sig för skogsnäringen men vi ser samtidigt att det är av stor vikt att vi försöker få fler svenskar intresserade av en framtid i skogen för att klara plantering och skötsel både nu och i framtiden.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon besökte Novares skogsutbildning

Det senaste Beredskapslyftet är också det största. Tillsammans med Fryshuset och med finansiering av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Goldman Sachs, Investor, SEB och Tre skapas sommarjobb åt 1 000 ungdomar under sommaren.

– Wallenbergstiftelserna har stöttat Fryshuset under lång tid och senast inom ramen för ”Utbildning för ökad integration” och vi är glada att fortsätta stödja Fryshuset i detta mycket viktiga arbete att erbjuda sommarjobb och aktiviteter till barn och unga, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Wallenberg Foundations.

Bild från Fryshuset

Program för utflytt, hemflytt och internationella medföljande

Svenskar i Världen har sedan 2019 ett samarbete med Novare med syfte att hjälpa svenska företag att säkra internationell erfarenhet och kompetens inom bolaget.

SVIV driver tre program som adresserar företagens medföljande; ett för utlandsvistelsen, ett för hemkomst och ett som vänder sig till internationella medföljande i Sverige. Programmen går ut på att ge de medföljande en möjlighet att utveckla ett eget professionellt nätverk samtidigt som de skaffar sig nya meriter. För internationella medföljande ges extra stöttning vid etableringen i det svenska samhället genom bland annat kontakt med svenska representanter. Såväl hemvändande medföljande som internationella medföljande erbjuds kontakt med Novare för att diskutera karriärplaner och få stöd i att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om SVIV:s program för medföljande, kontakta generalsekreterare Cecilia Borglin på cecilia@sviv.se