Nya förutsättningar ställer krav på lyhördhet och flexibilitet

Alfa är ett av de största privatägda flyttföretagen i Europa som ger fullservice inom både flytt och relocation världen över. Med reserestriktioner och krav på distansering har bolaget fått ta fram nya lösningar. Sedan 2019 är de partner till SVIV och erbjuder rabatter till SVIV:s medlemmar.

Alfa är inne på sitt 25 verksamhetsår och finns representerade med elva kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Eftersom Alfa fokuserar på säkerhet, kvalitet och miljö i alla steg i processen är det viktigt för dem att vara medlemmar i branschstandardorganisationer som FIDI och OMNI, men även att vara AAA- och ISO-certifierade.

– Vi ställer höga krav på oss själva för att säkerställa att vi i alla led är ett stabilt och tryggt företag. Ansvaret gentemot kunden gäller från dörr till dörr och då är det viktigt att samarbeta med partner i hela världen som också är certifierade och medlemmar i dessa organisationer, säger Eva Bengtsson som jobbar som säljare på Alfa Moving.

Alfa vänder sig både till privatpersoner och företag. Deras flyttjänster inkluderar packning, uppackning och försäkring. Det mest miljövänliga och kostnadseffektiva sättet att flytta inom Europa sker med egna bilar som ger möjlighet till samlastning.

– Under covid-19-pandemin har vi varit tvungna att anpassa våra arbetsrutiner och vara extra flexibla för att hitta alternativa lösningar till våra kunders behov för att kunna erbjuda exempelvis tillfällig magasinering, social distanseringspolicy och skyddskläder vid behov. Reserestriktioner har också gjort det svårt för kunder att resa och det har påverkat bokningar inom både flytt och relocation, berättar Eva Bengtsson.

Nya förutsättningar ställer krav på flexibilitet och lyhördhet. För att minska den personliga kontakten introducerar de ett videobesiktningsverktyg med den senaste AI-tekniken för igenkänning av möbler och tillhörigheter i bostaden. Allt görs med hjälp av en webblänk och en mobil enhet, så ingen app behöver laddas ner. På så vis går det både snabbt och enkelt för kunderna att få en digital flyttoffert.

Du som är medlem i SVIV får 10 procent rabatt på flytt- och relocationtjänster från Alfa. Läs mer och boka här.

Läs mer om