Naturvetenskapens roll i samhället

Högt tryck på forskning och samtidigt inställda planer och distansutbildning. Naturvetarna har varit samarbetspartner till Svenskar i Världen sedan 2001.

Naturvetarna är ett fackförbund som vänder sig till naturvetare. Än så länge har coronapandemin inte resulterat i fler ärenden än vanligt från våra medlemmar som arbetar eller bor i utlandet. De medlemmar som studerar eller arbetar i Norden har dessutom möjlighet att vända sig direkt till de lokala förbund som Naturvetarna har  gästmedlemskapsavtal med för att få samma hjälp som ordinarie medlemmar.

– För den som väljer eller tvingas förlänga sina utlandsvistelser är det viktigt att se till att man fortsatt har ett fullgott försäkringsskydd, framförallt om man blir av med sin anställning, byter arbetsgivare eller slutar studera, säger Tobias Lundquist som arbetar som utredare och internationell sekreterare på Naturvetarna.

Arbetssituationen för gränspendlare, till exempel de som arbetar i Danmark och bor i Sverige, fungerar överlag bra även nu, även om många numera arbetar hemifrån.

Naturvetenskapen spelar roll

Krisen har däremot fått större inverkan på de medlemmar som är på väg ut i världen för att arbeta, forska eller studera. Många har tyvärr fått ställa in sina planer. Osäkerheten är stor kring vilka regler som kommer gälla framöver och hur länge distansutbildning kommer att fortgå.

Flera medlemmar inom Naturvetarna arbetar hårt med testning, behandlingsmetoder och med att ta fram nya mediciner och vaccin för att stoppa coronapandemins framfart.

– Naturvetenskapen har stor betydelse för att hitta en lösning och för att rusta mänskligheten inför kommande pandemier. I det arbetet spelar våra medlemmar en nyckelroll, avslutar Tobias Lundquist.

Fakta om Naturvetarna 

Naturvetarna är ett fackförbund som organiserar medlemmar utifrån deras utbildningsområde. De ger även vägledning och service baserat på naturvetares kompetens och arbetsmarknad. 

Du som medlem i Naturvetarna och studerar eller jobbar i Danmark, Norge, Island eller Finland kan bli gästmedlem i Naturvetarnas nordiska systerorganisationer. Gästmedlemskapet är utan extra kostnad och gäller som längst i tre år. Som medlem i Naturvetarna får du dessutom 20 procents rabatt på medlemskapet i SVIV.

Läs mer här: https://www.naturvetarna.se/

Läs mer om