MÖT STYRELSELEDAMOT CLAUDIA OLSSON

Styrelseledamot Claudia Olsson

Född: 1983
Yrke: Vd för Exponential AB och grundare av Swedish for Professionals
Länder du har bott i: Sverige, Singapore, Indien, USA, Polen, Tyskland och Frankrike

Kuriosa: Utsedd till Ung Global Ledare av World Economic Forum samt till en av Europas främsta ledare under 40 år. Har etablerat Stellar Capacity som utbildar i digitala färdigheter och digitalt ledarskap. 

Av alla länder du har bott i – vilket är ditt favoritland?
Sverige står högt på listan – en fantastisk bas för bolagsbygge och innovation!

Ditt bästa tips inför en utlandsflytt?
Mitt bästa tips är att lära känna många nya vänner som kommer från landet man flyttar till. Det är lätt att socialisera mycket med svenskar eller andra internationella individer eftersom det är tryggt och bekant och man är i en liknande situation, men det är fantastiskt att ha en bas av lokala vänner. Det gör att man lär känna kulturen på ett annat sätt och även får nätverk som är viktiga både på ett personligt och professionellt plan. 

Ditt bästa tips inför hemflytten?
Var beredd på att Sverige har ändrats, att du kommer att behöva lära om och lära nytt – även om ditt eget hemland. Och att det oftast är positivt om vi är öppna för förändringen!

Varför engagerar du dig i Svenskar i Världens styrelse?
För att Svenskar i Världen fyller en viktig funktion i värnandet om utlandssvenskars intressen och därmed om Sveriges roll på den globala arenan. Framöver kommer ”brain circulation”, d.v.s. cirkulation av talang och arbetskraft mellan länder att öka när digitaliseringen och tekniska framsteg för oss ännu närmare varandra på global nivå. Svenskar i Världen spelar en viktig roll i att underlätta för svenskar i den transitionen – både vad gäller steget ut på den globala arbetsmarknaden och vid hemflytt.