Viktiga länkar med anledning av coronaviruset

Texten uppdateras löpande.

Med anledning av covid-19-pandemin är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka åtgärder som rekommenderas för att begränsa spridningen och skydda personer som tillhör riskgrupperna. Minst lika viktigt är det att säkerställa att informationen vi tar del av är korrekt. Tänk på att det är viktigt att följa respektive lands råd och föreskrifter.

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som ansvarar för att utveckla och stödja samhällets arbete med att förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Håll dig uppdaterad om deras råd här.

Krisinformation.se sammanställs krisinformation från svenska myndigheter.

Utrikesdepartementet uppdaterar regelbundet vilka reserestriktioner som gäller. UD:s specifika information gällande coronaviruset, inklusive svar på vanliga frågor hittar du här.

Via UD:s app Resklar skickar ambassaderna ut aktuell information om landet man befinner sig i med hjälp av pushnotiser. Finns där appar finns.

Utrikesministern publicerar kontinuerliga uppdateringar på sin officiella Twitter @AnnLinde och på Facebook @annlindepolitiker.

Alla svenskar som befinner sig utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan! Du kan göra det här. Systemet har endast kvar uppgifterna i ett år vilket innebär att om du befinner sig utomlands i mer än ett år måste du registrera sig på nytt. När du registrerar eller omregistrerar dig på listan är det viktigt att ange dagens datum som ankomstdatum, oavsett hur länge du har varit i landet. Detta för att systemet inte ska uppfatta registreringen som inaktuell.

Våra SVIV-representanter står redo att hjälpa strandade svenskar med bland annat översättning av lokala direktiv och råd för det aktuella landet. Du hittar dem här.

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) informerar kontinuerligt på sin webbplats. Även WHO uppdaterar dagligen på sin webbplats.

Allmänna hälsofrågor hänvisas till informationsnumret 113 13 och vid behov av läkare bör man kontakta Vårdguiden på telefon 1177.

Den 26 mars skickade vi ut ett extra nyhetsbrev med viktig information och länkar.

I ett läge som detta är det viktigt att vi alla hjälps åt och visar solidaritet.
Ta hand om dig och varandra!