Hantera dödsfall utomlands

När det som inte får hända händer och sorgen är som värst, kan det underlätta att veta hur man ska lösa de praktiska problem som uppstår i samband med ett plötsligt dödsfall. Med tanke på den rådande pandemin är detta dessvärre aktuellt för många utlandssvenskar. Vad händer efter att någon avlidit och hur löses frågorna när man är bosatt utomlands? Hur går det att underlätta och undvika trassel för dödsbodelägarna? Vår expert Lavendla Juridik svarar.

Att vara förberedd inför det oväntade kan förenkla många svåra situationer. Om tanken är att följa svensk lag eller på annat vis själv bestämma över arvet i händelse av ens död är ett testamente det enda sättet. I annat fall kan det lands lag man är bosatt i bli tillämpligt på arvet. Ett testamente är därför extremt viktigt för att kunna planera för en oförutsägbar framtid och dessutom klargöra samt underlätta för anhöriga vid ett plötsligt dödsfall.

– Många ställer sig frågan; hur skulle det se ut rent praktiskt om någonting plötsligt händer mig? Tänker man i de banorna inser man snabbt hur viktigt det är med ett testamente, säger Timothy Prellwitz, Chefsjurist Lavendla Juridik.

Timothy Prellwitz, Chefsjurist Lavendla Juridik.

En framtidsfullmakt är också en klok idé att upprätta som ett extra skydd ifall något opåtänkt inträffar. En framtidsfullmakt blir giltig när den som ställt ut fullmakten inte längre kan ta hand om det som framgår av innehållet på grund av sjukdom eller liknande.

Hemtransport i samband med ett dödsfall utomlands

Om ett dödsfall inträffar utomlands är det naturligtvis en oerhörd tuff och svår situation där man som anhörig måste ta hand om en del praktiska moment som uppstår. För att ordna hemtransport av den avlidne till Sverige krävs kontakt med den svenska ambassaden i landet man bor i eller utrikesdepartementet i Sverige. Ambassaden hjälper till med råd, information och tar även fram viktiga dokument för hemtransporten och för registreringen av dödsfallet hos Skatteverket.

Om det finns en försäkring som täcker kostnaderna för hemtransporten av den avlidne sköter försäkringsbolaget det praktiska. Om försäkring saknas kan hemtransporten ske med hjälp av en begravningsbyrå, till exempel Lavendla International. Begravningsbyrån sköter allt det praktiska och står även för upphämtningen av kroppen på flygplatsen. Det är vanligt att samma byrå hjälper till med begravningen i Sverige. Behöver en kropp transporteras från Sverige till ett annat land är även detta någonting en byrå kan hjälpa till med.

Hur löser man frågorna utomlands?

Om det i ett testamente framgår att svenska regler ska gälla för arvet sker det på samma vis som om den avlidne hade bott i Sverige. Dödsbodelägarna kommer överens om Skatteverkets behörighet och bouppteckningen upprättas enligt svensk lag.

Eftersom familjekonstellationer och egendomsförhållanden skiljer sig åt kommer de frågor som uppstår variera, beroende på vilken situation man befinner sig i. För att inte gå fel i juridiken kan det vara klokt att ta extern hjälp. I testamentet finns också ett alternativ att utse en testamentsexekutor som blir ansvarig för att verkställa testamentet och sköta om dödsboet.

– Eftersom tillgångar och skulder från den avlidne finns i utlandet kan det ibland bli krångligt för de nära och kära man efterlämnar. Det kan därför vara skönt att ta hjälp av någon professionell, fortsätter Timothy Prellwitz.

För de fall man önskar lösa frågorna själv

Den efterlevande som bäst känner till dödsboet utses till bouppgivare. När den avlidne varit bosatt utomlands finns antagligen de tillgångar i det landet och det är därför naturligt att bouppgivaren är en efterlevande partner om sådan finns. I andra fall får annan anhörig, till exempel barn, familj eller en vän, samla ihop den avlidnes tillgångar och skulder.

Upp till dödsbodelägarna att bestämma fördelningen av arvet

Arvsfördelning sker enligt svensk lag om den avlidne gjort ett lagval och enligt möjliga önskemål i den avlidnes testamente. Avseende fördelningen av arvet till de berättigade finns inga specifika krav för hur eller när det ska ske. Det är upp till dödsbodelägarna att komma överens om hur de önskar göra avseende tillgångar utomlands, vare sig det är försäljning eller att hämta hem tillgångarna till Sverige. Det är helt frivilligt och upp till dödsbodelägarna att besluta om.

Avsluta abonnemang, bankkonton, avtal och så vidare

Det är vanligt att man som svensk bosatt utomlands har nära och kära kvar i Sverige, vilka förmodligen är de med rätt till arv i händelse av ens död. Att underlätta för dödsbodelägarna vid ett dödsfall i utlandet genom att få professionell hjälp kan förenkla mycket, då det är mycket praktiskt som behöver ordnas. Exempelvis behöver abonnemang och bankkonton avslutas, avtal uppsägas, viss försäljning av egendom ske, räkningar betalas och så vidare. Beroende på hur omfattande kvarlåtenskapen är får man avgöra om det är möjligt att lösa frågorna på egen hand eller om professionell hjälp krävs.

För arv utomlands finns möjligheten att få ett europeiskt arvsintyg som kan styrka arvet i andra länder. Det underlättar för anhöriga men också för andra som eventuellt är inblandade kring arvet. Ett europeiskt arvsintyg kan exempelvis användas om man behöver ta ut pengar från ett bankkonto utomlands.


Som medlem i Svenskar i Världen får du rabatt på många av Lavendlas tjänster. Här hittar du information och kontaktuppgifter.

Läs mer om

, ,