Coronapandemin påverkar universitetslärare och forskare i utlandet

Dialog mellan lärosäten krävs för att hitta lösningar under pandemin, likaså översyn av försäkringsskydd. Det menar Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, som är en av Svenskar i Världens samarbetspartner.

Högre utbildning och inte minst forskning är ett område där man sedan länge är van vid internationellt samarbete och att resa mellan olika länder för att arbeta eller för att besöka konferenser.

Pandemin har gjort att det nu är svårt att resa både in och ut ur Sverige. Även studenter som hade planerat att studera i Sverige eller återvända hit efter utlandsstudier drabbas av svårigheter, säger Robert Andersson, förhandlingschef statlig sektor vid SULF.

Robert Andersson, förhandlingschef statlig sektor vid SULF.

Coronapandemin påverkar såväl de som var på väg utomlands som de som skulle komma till Sverige. Till exempel är det svårt för forskare som har fått särskilda medel från till exempel Vetenskapsrådet för att under en tid forska utomlands att kunna lämna Sverige. Samtidigt kan de som varit ute på en sådan vistelse ha svårt att ta sig tillbaka till Sverige som planerat. Här krävs en dialog med det lärosäte i Sverige man är kopplad till såväl som lärosätet/forskningsinstitutet i annat land för att hitta bra lösningar.

Se över försäkringsskydd

SULF vill uppmana alla som får problem på grund av den rådande situationen att på ett tidigt stadium ta upp en diskussion med lärosätena och inte minst att se över sitt försäkringsskydd om man blir kvar utomlands under en längre tid än planerat.

I regel har den som sänds ut för arbete utomlands en försäkring genom arbetsgivaren som också täcker sjukvårdskostnader, men om anställningskontraktet löper ut och man inte kan ta sig tillbaka till Sverige kan problem uppstå, framförallt om man befinner sig utanför EU/EES-området.  Är man medlem i SULF går det dessutom att vid behov kontakta SULF för rådgivning.