Möt styrelseledamot Lisa Emelia Svensson

Född: 1974
Yrke: Diplomat
Länder du bott i: Belgien, USA, Kenya och Frankrike 
Kuriosa: Jag tänker ofta “det är inte vad du har, utan vad du gjorde med det du fick”. Det vill säga, oavsett utgångspunkt kan man göra det bästa av situationen. När jag har landat i främmande länder och med nya människor finns det alltid lärdomar och möjligheter. Väljer man att försöka se potentialen och vad man kan ta med sig vidare, växer man som person. Som utlandssvensk har det för mig varit viktigt att ha en fast punkt i Sverige där jag känner tillhörighet. För mig har det alltid varit Bohuslän. I sin enkelhet är det så rikt.  

Vilket är ditt favoritland?  
Jag gillar Frankrike och Indonesien. Men favoritplatsen är alltid Bohuslän.

Ditt bästa tips inför utlandsflytten?
Etablera snabbt rutiner med hälsa, hobby, arbete och vänner. Prova det mesta och tacka ja till det som bjuds. Välja bort kan man göra senare. Dra nytta av den första tidens nyfikenhet och använd det som ursäkt för alla misstag. 

Ditt bästa tips inför hemflytten?
Kräver minst lika stora förberedelser som utlandsflytten. Säkerställ bostad och skaffa en hobby som du kan ägna dig åt.

Varför engagerar du dig i SVIV:s styrelse?
Det är en viktig och stor grupp som ofta glöms bort i Sverige. Erfarenheter, nätverk och insikter som bidrar till  en mångfald och diversifiering av Sverige behövs.