Guide för digital undervisning

Som ett resultat av covid-19-pandemin behöver lärare vara kunniga i digitala verktyg för att kunna skapa en fungerande undervisning via nätet. Svenska som Modersmål UtomLands (SMUL) har därför tagit fram en guide om digital undervisning för att stötta dig som undervisar i svenska på skolnivå i utlandet. Guiden är avsedd att vara ett stöd i denna process, och omfattar grundläggande moment som lärare behöver för att planera delar av eller hela sin undervisning via internet. Guiden riktar sig i första hand till personer som undervisar i svenska på skolnivå i utlandet, främst kompletterande svenska.

Guiden hittar du här.

Läs mer om

,