Svenska värderingar på en global marknad

H&M-gruppen är ett av Sveriges största internationella företag med sina åtta varumärken och butiker på 72 marknader, samt online-försäljning på 47 marknader. Allt startade 1947 då Erling Persson grundade den första Hennes-butiken i Västerås. Resten är, som man säger, historia.

Redan från start har det varit viktigt att företaget genomsyras av gemensamma värderingar, och detta oavsett marknad. Att säkerställa att värderingarna tillsammans med ledarskapet etableras på rätt sätt har varit viktiga uppgifter för de medarbetare som har skickats ut för att jobba världen över.

”Historiskt sett har svenskarna spelat en extremt viktig roll för att vi skulle få ut företagets värderingar och ledarskap”, säger Sonny Olsson, Manager of Global Mobility på H&M-gruppen. ”Arbetet fortsätter, men idag är det personer från hela världen som med specialistkompetens, ledarskap och värderingar tar ett utlandsuppdrag någonstans på våra 72 marknader.”

Idag har H&M-gruppen 388 expatriater världen över. 128 av expatriaterna är svenska, en siffra som var högre förr.

”Idag har vi inte i samma utsträckning behov av att skicka ut svenskar för att föra ut vår kultur eftersom vi är verksamma på etablerade och mogna marknader – däremot är det viktigt att vi har stor rörlighet av olika nationaliteter för att skapa mångfald i vår verksamhet, samt att vi är fortsatt tydliga med vad vi står för som företag”, säger han.

Alla tjänar på internationell kompetens

Att arbeta målmedvetet med global mobilitet, det vill säga att skicka ut medarbetare världen över, tjänar alla på, menar Sonny.

”Från arbetsgivarens perspektiv finns det fördelar både för hemlandet och arbetslandet.  Hemmaorganisationen får en investering i att den anställde får berika sig, men också att företagets värderingar sprids, att vi får ut rätt ledare och specialister. I slutändan får vi en snabbare lokal effekt genom att ta in erfarna medarbetare som lär upp det lokala teamet snabbare än om de skulle börja från scratch. För arbetslandets del innebär det att de får in erfarna ledare som kan motivera och effektivt bygga upp strukturer och arbetssätt som sedan lever vidare när den tillfälliga expatriaten lämnar.”

”Den anställde å sin sida får möjlighet att utvecklas både på det professionella och det personliga planet genom att bredda sin erfarenhet och få en möjlighet att utmana sig själv”, avslutar han.

Huvudpartner till Svenskar i Världen
H&M har varit huvudpartner till Svenskar i Världen sedan 2015.