Internationell kompetens viktig hörnsten för Volvokoncernen

Internationell erfarenhet gynnar inte bara den anställdes karriär utan leder till en starkare organisation där färdigheter och kunskap utnyttjas på bästa sätt. För Volvokoncernen är detta en del av strategin att bli världens främsta på transportlösningar.

Varumärket Volvo delas numera av två separata koncerner. Enkelt uttryckt tillverkar Volvokoncernen samtliga produkter med Volvosymbolen på, med undantag för personbilarna som produceras av Volvo Cars och är ett separat bolag ägt av kinesiska Geely. 

Med visionen att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar är Volvokoncernen ett av Sveriges stolta flaggskepp på den internationella arenan. Koncernen har produktionsanläggningar i 18 länder och en närvaro på 190 marknader. Därför är det viktigt med ett konstant flöde av kunskap och expertis länderna emellan.

Att ta sig an ett internationellt uppdrag är en utvecklingsmöjlighet för den anställde, men leder också till en starkare organisation där färdigheter och kunskap utnyttjas på bästa sätt. Idag har Volvokoncernen mer än 500 medarbetare ute på kortare och längre internationella uppdrag och placeringar.

Bart Geraads, Senior Vice President Compensation & Benefits på Volvokoncernen, kommer ursprungligen från Nederländerna. Han menar att det alltid har varit viktigt för mindre länder att ge sig ut i världen för att bygga internationella nätverk som främjar handel men också inhämta ny kunskap och erfarenheter och utforska nya kulturer.

”På samma vis är det viktigt för Volvokoncernen att säkerställa att huvudkontoret håller sig à jour med vad som händer inom hela koncernen och att företagen som är verksamma utanför Sverige förstår hur de kan bidra till koncernen”, säger Bart Geraads.

Långsiktig investering

Men det är inte bara ur ett koncernperspektiv som internationell erfarenhet är en konkurrensfördel, även ur den anställdes perspektiv finns det många fördelar med att tacka ja till ett utlandsuppdrag. Att lära sig ett nytt språk och få vara del av en ny kultur och socialt sammanhang får inte bara de anställda att växa utan även deras familjer får med sig värdefull erfarenhet hem.

”Det är viktigt att både den anställde och medföljande verkligen ser hela bilden med att åka iväg. Det är en långsiktig investering speciellt om målet är att ta sig an större ledarroller. Det finns nog inte en vd på något av de större svenska bolagen som inte har arbetat utomlands några år”, berättar Bart Geraads.

Ur ett internationellt perspektiv anses svenska chefer generellt sett vara lätta att samarbeta med och de står för ett icke-hierarkiskt och fördomsfritt ledarskap.

”Att få hem chefer med internationell erfarenhet bidrar inte bara till koncernens bästa utan även till samhället i stort eftersom vi är en del av det svenska näringslivet”, menar Bart. ”Man kan inte endast skaffa sig internationell erfarenhet genom att arbeta med internationella team på en arbetsplats i Sverige. Det är viktigt att komma ut och verkligen uppleva en annan kultur.”

Bart Geraads menar att det samtidigt är viktigt att vara i kontakt med andra svenskar under sin utlandsvistelse. Att ha ett svenskt nätverk och känna en tillhörighet ska inte underskattas.

Att återvända till Sverige efter ett par år utomlands är inte så enkelt som man kan tro. Initialt uppstår ofta stor frustration innan man återigen är inskriven i det svenska systemet. Innan det är gjort kan en så enkel sak som att skaffa sig ett mobilabonnemang eller hyra en bil bli utmaningar värda namnet. Många saknar dessutom ett aktivt nätverk vilket kan försvåra för den medföljande partnern att ta sig in på arbetsmarknaden igen. Utvecklingen har så klart inte stått still under tiden man har bott utomlands –  i dag är det i princip omöjligt att komma åt digitala tjänster utan Bank-ID. Så trots att man har bott majoriteten av sitt liv i Sverige kan hemlandet kännas främmande.   
”Det är minst lika viktigt att förbereda sig inför en hemflytt som när man flyttar till ett annat land”, säger Bart.

Själv är Bart Geraads glad över att ha fått möjlighet att arbeta i Sverige och ser det som en utvecklande och lärorik resa: ”Jag tycker om de svenska värderingarna och inte minst ordet lagom”.

Utökat samarbete med fokus på medföljare

Volvokoncernen och Svenskar i Världens utökar nu sitt samarbete för att Volvokoncernen på bästa möjliga vis ska kunna säkerställa behovet av internationell kompetens inom koncernen. Fokus ligger på att stödja den medföljande partnern.

”Många bolag får återkoppling från de medföljande att de saknar ett eget nätverk och funktion, och det är här som Svenskar i Världen kan gå in och hjälpa till. Vi kan erbjuda den medföljande kontakt med andra svenskar och lokalbefolkning i området, men också en möjlighet att engagera sig som SVIV-ambassadör”, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare på Svenskar i Världen. ”I den rollen får de mandat att bygga upp relationer med ambassader, konsulat, handelskammare, Svenska kyrkan med flera för vår räkning. De spelar också en viktig roll i organisationens påverkansarbete genom att fånga upp vilka utmaningar utlandssvenskar upplever i förhållande till svenska regelverk och attityder så att vi kan jobba med dessa frågor på hemmaplan.”

Svenskar i Världen samarbetar även med rekryteringsbyråerna Novare, Exparang och MultiMind för att kunna bidra till att den medföljande snabbare ska komma tillbaka på arbetsmarknaden när flyttlasset väl vänder hemåt.

”Volvokoncernen är stolta över samarbetet med Svenskar i Världen. Tillsammans ska vi utnyttja de möjligheter som finns där ute för medföljarna, men också identifiera nya utmaningar för att hitta lösningar som passar. Vi är öppna för att samarbeta med andra bolag och även regeringen för att säkerställa behovet av internationell kompetens”, avslutar Bart Geraads.

Volvokoncernen i korthet:
12 varumärken. 105 000 medarbetare.
190 marknader. Produktion i 18 länder.
Lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina och industriella drivsystem.
Kompletta lösningar för finansiering och service.

Huvudpartner till Svenskar i Världen
Volvokoncernen har varit huvudpartner till Svenskar i Världen sedan 2003.