Hur ser framtidens garantipension ut? Hjälp oss att svara på utredningen

Garantipensionen har varit under utredning av regeringen sedan en EU-dom 2017 där den bedömdes vara en minimiförmån, vilket skulle få till följd att skyldigheten att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland försvinner, därmed måste beräkningen av hur garantipensionen påverkas av utländska pensioner göras om. 

Utredningen har överlämnat ett delbetänkande som innebär att garantipension ersätts med en ny förmån som kallas grundpension. Detta berör primärt garantipensionärer som för nuvarande bor utomlands, eller de som tidigare arbetat utanför Sverige och även får utländsk pension. 

I april 2019 lämnade vi ett bifallande remissyttrande gällande promemorian ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket” (Dnr: S2019/01306/SF). Nu ska vi alltså ta ställning till hela utredningen av Grundpension (SOU 2019:53)

Du som är intresserad av frågan och har tankar och idéer kring arbetet framåt får gärna höra av dig till oss. Du hittar hela delbetänkandet HÄR. Senast den 15 mars behöver vi få ditt svar, mejla oss på sviv@sviv.se. Arbetet.se sammanställt en kortare förklarande text som kan underlätta, den hittar du HÄR.  

Läs mer om