Atlas Copco formar framtidens industri

Nytänkande och hållbarhet går hand i hand när Atlas Copco tar fram affärskritiska lösningar för framtidens industri. Hemligheten bakom framgångarna är en decentraliserad organisation och tilltron till individens eget driv.

Industriella idéer för världen framåt. Det menar Atlas Copco-gruppen som idag är en världsledande leverantör av lösningar som syftar till att höja produktiviteten hos kunderna. Med kunder i 180 länder säljer de produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.

Atlas Copcos verksamhet sträcker sig tillbaka till 1873, då bolaget tillverkade produkter till järnvägen. Idag är det utveckling, produktion och försäljning av vakuumpumpar, energiteknik, kompressorer samt industriverktyg och monteringssystem med tillhörande service på en global marknad som gäller.

Atlas Copco har 37 000 anställda, varav 1 500 i Sverige. Företagsstrukturen inom bolaget är decentraliserat, vilket innebär att de flesta beslut fattas ute i verksamheten – och nära kunden.

”Att vi jobbar så nära kund i produktutvecklingen är en viktig anledning till Atlas Copcos framgångar. Man kan säga att högsta beslutande organet är divisionscheferna, vilket är två nivåer ned i vår organisation”, säger Anette Spångberg, HR Manager på Holding Nordic.

Tilltro till individens egna driv

Tilltron till individen och det egna ansvaret löper som en röd tråd genom samtalet som äger rum på huvudkontoret i Sickla, strax utanför Stockholm. 20 meter under huvudentrén ligger Stockholms enda gruva. Den används idag bland annat för både en utställning av Atlas Copcos produkter, som möteslokal men även som testanläggning för bergborrar för gruvindustrin, det senare i Epirocs regi.

Anette Spångberg, HR Manager på Holding Nordic.

”Hos oss på Atlas Copco ansvarar den enskilde medarbetaren själv för sin karriärutveckling. Det finns därför ingen uttalad karriärplanering för medarbetarna, utan de förväntas ta eget ansvar för den”, berättar Anette Spångberg.

Varandes ett globalt bolag är det viktigt för dem att folk rör på sig. Det är därför önskvärt att medarbetare väljer att söka sig till internationella tjänster inom företaget.

”För oss som bolag är det otroligt värdefullt att våra medarbetare arbetar utomlands en period för att ta del av olika marknader och kulturer. På så vis får de en bättre helhetsbild av Atlas Copco”, säger hon.

Eftersom medarbetarna förväntas ta sitt ansvar fullt ut, finns det ingen given plan från bolagets sida när de eventuellt flyttar tillbaka. Drivet ligger hos den enskilde individen och hanteringen sköts decentraliserat. ”I linje med att det är individens initiativ att söka en internationell tjänst är det också på eget initiativ att söka sig tillbaks eller kanske till någon annan, ny ort. Vi använder oss därför inte av uttrycket att vi ’skickar ut’ medarbetare på uppdrag och sedan ’tar hem’ dem. Istället ser vi det som att personen i fråga söker ett jobb och fortsätter på så vis sin karriär inom bolaget.”

Meningsfull vardag även för medföljare
Det finns tre olika sätt att jobba internationellt; som expatriat, kortare projektuppdrag på några månader upp till två år och som lokalanställd. Idag finns det ett 20-tal medarbetare som jobbar internationellt och har Sverige som hemmaland.

En utmaning för den anställde som vill jobba internationellt är att flytten ska bli ett bra beslut även för dennes partner. En utlandstjänst är lockande för den anställde eftersom nya spännande utmaningar väntar, men för dennes partner kan några år i utlandet bli en utmaning där man eventuellt kan behöva göra en paus i sitt eget yrkesliv. Här ser Anette Spångberg att Svenskar i Världen fyller en viktig funktion.

”Att SVIV kan erbjuda den medföljande ett eget syfte och nätverk under tiden de bor utomlands gör att personen får en egen spännande utmaning och kan på så vis fortsätta bygga på sitt CV. Att de kan få kontakt med rekryteringsbyråerna Novare och Multimind vid hemflytt underlättar för dem att komma tillbaka till den svenska arbetsmarknaden. Målet med att vi satsar på detta är att vardagen i det nya landet ska fungera för hela familjen”, säger hon.

Huvudpartner till Svenskar i Världen
Atlas Copco har varit huvudpartner till Svenskar i Världen sedan 2013.