Samordningsnummer på tapeten

Med anledning av Catarina Kärkkäinens ledare som handlade om behovet av kontroll på samordningsnummer (SvD 2/12) vill vi inflika att det finns fler dimensioner i ämnet.

Många av de 870 000 samordningsnummer som figurerar tillhör svenska medborgare födda utomlands av svenska föräldrar som är utskrivna för att exempelvis arbeta utomlands en längre tid.

Föräldrar till dessa barn upplever redan idag ett stort problem med att deras barn inte har fått svenska personnummer, utan istället samordningsnummer. Bland annat är det näst intill omöjligt att ställa dem i kö till skolor vid hemflytt eftersom de digitala systemen i samhället inte klarar några avvikelser från standarden. 

Ett möjligt resultat av Kalla Faktas granskning och övriga medias uppföljning blir att olika samhällsinstitutioner ökar sin skepsisism gentemot samordningsnummer, vilket kommer att drabba människor som är helt oskyldiga i sammanhanget. Kärkkäinen skriver förvisso att problemet inte berör alla, vilket är bra att poängtera.

Svenskar i Världen anser att barn till svenska medborgare per automatik ska få svenska personnummer oavsett var barnen än föds. Det skulle vara ett steg på vägen att få koll på vilka människorna är, men framförallt skulle det underlätta för svenska medborgare att vara en del av samhället.