Senaste nytt från riksdagsbänken

Vi kan med glädje notera att ett flertal motioner skrivits i riksdagen som vid godkännande kommer resultera i bättre förutsättningar för utlandssvenskar! Här nedan följer fyra motioner från våra folkvalda:

Kerstin Lundgren som är riksdagsledamot för Centerpartiet och som även deltog vid Utlandssvenskarnas parlament i augusti, har skrivit två motioner som berör utlandssvenskar. I motion 2019/20:1748 med namnet ”Rätt att återfå medborgarskap även efter 22 års ålder” uppmanar hon att det borde komma till en förändring så att medborgaren själv ska bestämma huruvida man vill behålla sitt medborgarskap eller inte. Kerstin uppmanar även till en förändring så att det blir lättare att återfå ett förlorat medborgarskap.

I den andra motionen, 2019/20:146, med namnet ”Förnyelse av körkort utanför EU” uppmanar hon till förändring kring körkortsförnyelse. Detta eftersom många svenskar med internationella uppdrag riskerar att förlora sina körkort.

Riksdagsledamoten Anders Hansson från Moderaterna lyfter i sin motion 2019/20:2265 med namnet ”Folkbokföring av utlandssvenskar” att utskrivna svenskar har problem att verka i sitt forna hemland. Detta är en följd av att svenskar blir utskrivna vid flytt till annat land och därmed kan exempelvis inte kreditupplysningar göras på personen i fråga. Det kan även vara problematiskt att teckna fiberabonnemang och eller öppna bankkonton i Sverige som utskriven. Anders uppmanar till en översyn av denna problematik för att komma tillrätta med utlandssvenskarnas situation.

Även riksdagsledamoten Markus Wiechel från Sverigedemokraterna skriver i sin motion 2019/20:719 med namnet ”Samlad satsning för den svenska diasporan” att en särskild valkrets för utlandssvenskar bör införas, att en strategi för att ta tillvara hemvändande svenskars kompetens där involverade intresseorganisationer tillsammans med regeringen tar fram en plan, samt att regeringen tar fram en strategi för hemvändande svenskar.

Vi välkomnar detta axplock av motioner från riksdagsledamöter med utlandssvenskar i fokus och vi hoppas på att detta kan skapa förändring till det bättre.

Svenskar i Världen har skrivit liknande resolutioner och dessa hittar du här:

Bevara utlandssvenskars folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR

Förnyelse av svenskt körkort i utlandet

Nätverk för hemkommande svenskar

Särskild valkrets för utlandssvenskar

Förlorat medborgarskap efter 22 års ålder