En ung utlandssvensk på vift

Redan som ung provade Axel Nordenstam på livet som utlandssvensk. Det blev startskottet för ett fortsatt liv ute i världen.

Axel Nordenstam är en av många unga svenskar som har valt att bo, studera och arbeta utomlands. Redan från en tidig ålder fick Axel möjlighet att prova på livet som utlandssvensk med sin familj i London. Trots att Axel huvudsakligen är uppväxt i Sverige tog han varje chans som erbjöds från skolan och åkte på kortare studieresor och utbyten till Tyskland.

Axels starka omvärldsintresse växte både fram genom samtal och diskussioner om omvärlden hemma runt matbordet samt genom språkstudier i skolan. Idag studerar Axel en Euromaster med inriktning i Europastudier, ett internationellt mastersprogram som möjliggör studier på flera europeiska universitet inom samma program. För närvarande bor och studerar Axel i Berlin, men han började sin Euromaster vid Bath University i Storbritannien.

Utöver studier i Storbritannien, Sverige och Tyskland, samt en utbytestermin i Österrike, har Axel även under kortare perioder bott i USA och Indien då han först praktiserade på Human Rights Watch i New York och sedan vid den svenska ambassaden i New Delhi. Idag följer Axel europeisk och indisk utrikespolitik på daglig basis och han har under det senare året fått publikationer utgivna om relationen mellan EU och Indien.

Nya erfarenheter

Axel har alltid varit intresserad av utrikespolitik och lyfter samtidigt fram vikten av utlandsvistelser för att få nya erfarenheter.

”Det går absolut att veta mycket om världen utan att lämna Sveriges gränser, men det är en annan sak att se och uppleva saker på plats. Innan jag bodde i Indien kände jag till att landet har drabbats hårt av klimatförändringarna och att många städer kämpar mot ohälsosamma luftföroreningar, men det är något annat att bo där och själv känna en huvudvärk som kom och gick på grund av den dåliga luften”, berättar han.

Han fortsätter:

”Jag bodde bara i Delhi en termin, men för väldigt många människor är den dåliga luften deras vardag. Utlandserfarenheter ger en nya perspektiv som man kanske inte hade fått om man inte varit på plats och själv fått se hur människor lever, hur olika kulturer ser ut och hur människor påverkas av olika politiska händelser.”

Zlatan-kortet

Axel menar även att unga att ska ta chansen att åka ut och bo och leva utomlands eftersom de kan gynna Sverige som land.

”Sverige är ett exportberoende land, där många jobb härstammar från Sveriges export till andra länder. Sverige har dessutom många internationella kontakter, och svenskar har historiskt sett varit väldigt omvärldsfokuserade och har gott anseende ute i världen. Det är alltid roligt att vara svensk ute i världen. Emellanåt får man dra ’Zlatan-kortet’ för att beskriva Sverige, men oftast har människor bra koll på landet, vilket alltid är roligt att erfara som utlandssvensk.”

Internationell erfarenhet ger ökad förståelse

Att internationell erfarenhet är viktigt är något som Axel lyfter fram under samtalet. ”Världen är idag väldigt integrerad och oavsett var man lever och bor så kommer man alltid vara beroende av andra länder. Om man har internationell erfarenhet, samt internationell kompetens i form av exempelvis studier och arbete utomlands, får man en ökad förståelse för världen. För mig som är statsvetare och omvärldsanalytiker har detta lett till en ökad förståelse för hur exempelvis de länder som jag har bott i agerar politiskt i olika frågor.”

”Jag tror också att internationell erfarenhet gör en anpassningsbar, vilket kan vara positivt i arbetslivet. Om man har bott utomlands har man erfarenhet av att flytta och försöka komma in i en ny vardag i ett annat land. Om man som ung har utlandserfarenhet, exempelvis under en termin, tror jag också att det senare i livet är lättare att söka en längre utlandstjänst då startsträckan för att flytta har minskat rejält. Dessutom skulle jag också säga att en viktig anledning för att samla internationell erfarenhet är att man får en förståelse för arbetslivet globalt – vilket är viktigt för den svenska arbetsmarknaden som i allt större utsträckning håller på att internationaliseras.”

Hanna Waerland-Fager