Skattefria pensioner i Portugal slopas

Regeringen meddelar idag att Sverige och Portugal har kommit överens om en ändring i skatteavtalet länderna emellan. Det innebär att möjligheten för svenskar att ta ut skattefria pensioner i Portugal slopas.

Bakgrunden till ändringen i avtalet är de regler Portugal införde 2009, som gör det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt. Detta har varit möjligt utifrån hur skatteavtalet har varit formulerat. Omförhandlingen har skett på Sveriges begäran.

Avtalet ändras nu så att pensionerna även får beskattas i staten de utbetalas ifrån. Pensioner som betalas ut från Sverige till personer bosatta i Portugal får alltså beskattas i Sverige. Den nya bestämmelsen liknar de skatteavtal Sverige har med andra länder. I fråga om pensioner som inte beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige fr.o.m. den dag då ändringsprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Det kan tidigast ske fr.o.m. den 1 januari 2020. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske fr.o.m. den 1 januari 2023.

Läs mer på Fplus.

Kommentar från vår expert Grant Thornton:

Den 16 maj 2019 kom Sverige och Portugal överens om att ändra dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal. Förändringen, förutsatt att båda ländernas parlament godkänner den, innebär att Sverige från och med den 1 januari 2020 får beskatta tjänstepensionsutbetalningar från privat anställning.

Om du är begränsat skattskyldig i Sverige så kommer Sverige att ta ut s.k. SINK-skatt om 25 %. Om du obegränsat skattskyldig men bor i Portugal så innebär ändringen i dubbelbeskattningsavtalet att Sverige kommer att börja ta ut ”vanlig” progressiv skatt på dina pensioner. Utifrån detta är det viktigt att du säkerställer att du, om möjligt, från och med hösten 2019 är begränsat skattskyldig i Sverige.

För det fall Portugal beskattar tjänstepensionen från privat anställning så kommer Sverige först fr.o.m. den 1 januari 2023 att börja utta SINK-skatten.

Den nya svenska beskattningen av privata tjänstepensioner kommer inte tillämpas retroaktivt, dvs. det kommer inte att bli någon beskattning av tjänstepensioner från privat anställning som du redan fått utbetalda.

Du är välkommen att höra av dig för rådgivning kring detta till Stefan Thomsson på Grant Thornton. Som medlem får du 15 minuter kostnadsfri konsultation och sedan 10% på timpriset.

Stefan Thomsson, Tax Partner
stefan.thomsson@se.gt.com