Remissvar till Socialdepartementet

Remissvar om ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom det Förenade kungariket”.

Tidigare i år deltog vi i Regeringskansliets utredning av de konsekvenser som kan uppstå i samband med en avbruten exportering av garantipension. Vi har nu givits tillfälle att yttra oss om promemorian ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom det Förenade kungariket” för att ge vårt perspektiv på en förlängning av den tillfälliga förlängningen.

Sammantaget biföll vi promemorian på grunden att om den inte bifalles kan utredningen av den inte längre exporterbara garantipensionen inte längre fortlöpa efter årsskiftet 2019/ 2020. Det skulle betyda att Regeringskansliet får mindre tid att undersöka och analysera de konsekvenser och alternativa förslag som uppstått i samband med den nya definitionen av garantipensionen som minimiförmån.

För att läsa vårt yttrande om de konsekvenser som vi menar att utlandssvenskarna kommer ta del av kan du klicka här.

Läs mer om

Garantipension