Garantipensionens osäkra framtid

Nu har vi träffat Göran Lundahl och resten av utredningsgruppen för garantipensionsutredningen. Under mötet lyfte vi era åsikter och förde fram hur Svenskar i Världen ser på den framtida utformningen av garantipensionen i socialförsäkringsbalken.

Enligt den nya EU-lagen som trädde i kraft 2017, är inte Sverige längre förpliktigad att dela ut garantipension till svenska medborgare som bosätter sig utomlands. Av den anledningen har svenska regeringen tillsatt en utredningsgrupp för att se över hur ett nytt system kan komma att se ut.

Vi lyfte våra åsikter i tre steg:
Steg ett
: Minimum är att de nya reglerna bör vara utformade på samma sätt som de var innan EU-lagen trädde i kraft – alltså att de pensionärer som bor inom EES eller Schweiz är fortsatt berättigade till garantipension, en förmån som de nuvarande pensionärerna har förlitat sig på och planerat därefter.

Steg två: Personer som är berättigade till garantipension bör fortfarande kunna ta med sig sin garantipension även utanför EES och Schweiz efter pensionsålder. Världen är större än Europa.

Steg tre: Enligt svensk lag beräknas den oreducerad garantipensionen efter en bosättningstid på 40 år i Sverige. Detta menar vi är baserat på ett förlegat system. I den globala värld vi lever i idag, bör svenskar inte vara begränsade till att bo i Sverige eller bara inom EES och Schweiz.

Vår utgångspunkt är att internationell erfarenhet gynnar individen, det svenska näringslivet och samhället i stort. Därför är det av betydande vikt att de svenska regelverken inte försvårar för svenskar att bo, leva och arbeta utomlands. Det ska även vara enkelt att flytta tillbaka till Sverige och därför är det viktigt att man ska kunna tillgodoräkna sig sina år utomlands för att bli berättigad garantipension.

Under mötet lyfte vi även problematiken för medföljande. Personer som följer med sin make/maka som blir utsänd av ett svenskt företag eller internationellt organ kan i många lägen inte tjäna in sin egen pension och är då beroende av garantipensionen. Detta är också något som utredaren bör ha i åtanke. Dessa medföljare har gjort mycket för Sverige och det svenska näringslivet utan att få någon ersättning. Det finns även en forskningsartikel som påpekar denna problematik och att pensionssystemet missgynnar många kvinnor, då medföljande oftast är kvinnor. Denna artikel överlämnades till utredningsgruppen.

Mötet avslutades med att Göran Lundahl tackade för våra intressanta problemformuleringar och att de är av intresse för utredningen även om en del ligger utanför deras satta ramar för just denna utredning. Utredningen ska presentera ett förslag senast 29 november 2019 och i samband med det kommer vi kunna komma med ett remissyttrande och än en gång lyfta utlandssvenskarnas åsikter.

Bild från mötet hos Regeringskansliet