Brexit – vad händer just nu?

Den 29 mars 2019, datumet då Storbritannien officiellt ska lämna EU, närmar sig med stormsteg. Hur utfallet kommer att påverka personer som lever och bor i Storbritannien eller de företag som arbetar med landet är svårt att utläsa förrän ett avtal finns på plats.

Idag, den 11 december, skulle en omröstning skett i det brittiska parlamentet angående det framtagna avtalet gällande Brexit. Avtalet som Theresa May arbetat fram tillsammans med EU måste godkännas av det brittiska parlamentet för att det ska gälla, men det finns en stor risk att detta inte kommer att gå igenom.

De olika sidorna, brexiteers och remainers, är båda överens om är att ingen gillar det avtal som i dagsläget ligger på bordet. För brexiteers innebär det gällande avtalet ett allt för nära samarbete med EU, där Boris Johnson, som redan tidigare uttalat sig kontroversiellt över EU-samarbetet, anser att Storbritannien kommer bli en koloni till EU. Remainers menar på sitt håll att lämna Europeiska Unionen med ett avtal som detta kommer vara betydligt sämre för Storbritannien än att stanna kvar. Därför ser man ett utträde ur EU med det gällande avtalet som ett stort misstag.

All mätning visar att Theresa Mays avtal inte kommer godkännas i parlamentet och som följd hoppas brexiteers på att ett no deal Brexit genomförs medens remainers hoppas på en så kallad peoples vote, där det brittiska folket får en ny omröstning gällande EU-samarbetet. Jeremy Corbyn har ökat sin kritik mot Theresa May och vill se en folkomröstning med en Labour-ledd ledning. Han menar att denna ledning kommer att lyckas få till ett bättre Brexit-avtal än det Theresa May fått fram. Dock visar EU tydligt att detta avtal är vad dem kan erbjuda Storbritannien.

En så kallad no deal Brexit, vilket innebär att Storbritannien lämnar EU utan något avtal alls, ses heller inte som ett trovärdigt utfall då det förslaget enbart stöds av en minoritet i parlamentet.

Storbritanniens finansminister, Phillip Hammond, menar att alla alternativ som innebär ett utträde ur EU kommer att drabba ekonomin negativt. Ekonomiexperter har uttalat sig och och är också av den åsikten att ekonomin kommer drabbas negativt. Man beskriver att om Storbritannien skulle lämna EU med ett no deal Brexit skulle detta kunna innebära att landets BNP i värsta fall kommer att ligga på 10.7% lägre om 15 år än om landet skulle vara kvar i EU. 

Oavsett om man är en leaver eller en remainer så kan de flesta komma överens om att avtalet inte gynnar någon sida och kommer troligtvis därför nekas från båda håll men av olika skäl.

Nyligen har ECJ (EuropeanCourt of Justice) sagt att Storbritannien har möjlighet att annullera artikel 50, vilket därmed skulle innebär att dem kan undgå Brexit utan någon bekräftelse av de andra 27 medlemsstaterna. Detta kan vara ett alternativ för Storbritannien om man inte lyckas få igenom något annat. Dock kan det komma att innebära massiva protester från dem som vill lämna EU oavsett kostnad.

Vill du veta mer om brexit och hur det kan komma att påverka dig?

På Sweden Abroad kan du läsa Q&A gällande Brexits påverkan för svenskar. Bland annat vad du bör göra om du som svensk ska fortsätta bo i Storbritannien.

Här kan du läsa de uppdrag som den svenska regeringen givit ut till diverse myndigheter gällande Brexit.

Här skriver The Swedish Chamber of Commerce i Storbritannien mer om hur Brexit kan komma att påverka ditt företag.

Läs mer om

, ,