Global mobilitet – vilka trender kan vi se?

Kan vi identifiera mönster hos människor som väljer att bo och arbeta utomlands? Vilka karaktärsdrag kan urskiljas i den globala värld vi lever i? Vilka är det egentligen som tar steget och flyttar utomlands och var vill man helst bo?

Boston Consulting Group och det internationella rekryteringsföretaget The Network har tillsammans skapat en av dem mest omfattande undersökningarna rörande just dessa frågor. Med 366,139 respondenter från 197 olika länder har dem analyserat trender inom den globala arbetsmarknaden baserat på människors bakgrund. Sverige är ett av de 197 länder som har analyserats.

Trenderna som kan urskiljas kan för vissa ses som självklara medans andra kan skapa nya tankebanor. Så när det kommer till global mobilitet, vilka är då mer villiga att flytta till ett nytt land än andra? Rapporten lyfter bland annat upp dessa målgrupper:

  • Singlar är mer benägna att flytta utomlands (65%)
  • Yngre människor har lägre tröskel att byta land till skillnad från äldre (61%)
  • Människor utan barn är mer villiga att flytta (60%)
  • Fler män än kvinnor vill jobba utomlands (61%)

Andra spännande trender som diskuteras är vilka länder som toppar listorna dit man helst vill flytta. Tidigare var både USA och Storbritannien i topp på listor som dessa. Enligt denna rapport har Storbritannien efter beslutet om Brexit 2016, fått byta plats med Tyskland som det mest populära landet inom Europa och USA har blivit mindre attraktivt. Även om USA fortfarande ligger som nummer ett på listan syns en växande trend kring länder som Kanada och Kina. Kanada har till skillnad från USA fokuserat på en mer öppen migrationspolicy för att stärka landets ekonomi. Därför vill de gärna få in mer arbetskraft och det är även enkelt att flytta dit för att studera vilket gör landet till ett attraktivt resmål.

Dock skiljer sig Sverige från den globala trenden av vilka länder man faktiskt flyttar till. Den senaste statistiken från 2017 visar att av de 45 620 svenskar som flyttade från Sverige, toppar Danmark listan tätt följt av Norge, Storbritannien och sedan USA. Tyskland ligger som sjätte land efter Finland.

Rapporten visar även att viljan att faktiskt flytta utomlands för arbete har minskat i olika delar av världen. Exempelvis väljer färre antal kineser att ta en utlandstjänst då det finns stora möjligheter att utvecklas och klättra i sin karriär i Kina. Denna trend syns även i Central- och Östeuropa, där färre européer har ett intresse att jobba utomlands om man jämför med tidigare år. Statistiken i Sverige bevittnar även detta. 2014 och 2015 var det runt 55 000 svenskar som valde att flyttade från Sverige. Sedan 2016 har siffran minskat till runt 45 000 svenskar.

Vill ni läsa hela rapporten av BCG och The Network hittar ni länken här.

Statistik på siffror för Sverige hittar ni här.

Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se