Den svenska gemenskapen växer med avståndet

Ju längre bort från Sverige, desto mer kontakt vill man ha med andra svenskar på plats. Mer om detta samt ett par tips inför din utlandsflytt hittar du i artikeln som är tagen ur Kröstågens tidning Lingonet.

Den svenska gemenskapen växer med avståndet

Foto: Mihis Alex, Pexels