Årets ombud 2018

Svenskar i Världen är otroligt tacksamma för all den tid och det engagemang som våra ombud lägger ner på att sprida organisationens arbete och vill därför uppmärksamma ombuden lite extra genom att utnämna en eller flera ombud till ”Årets ombud”. Under årets ombudsträff gick denna utmärkelse till Anne Duse och Minna Madzunkova. Tack Anne och Minna för det jobb ni gjort under året och ert stora engagemang för Svenskar i Världen!

Anne Duse är ombud i Nerja, Spanien. Hon har arbetat med internationella frågor hela sitt yrkesliv och har varit bosatt bland annat både i New York och Tokyo. Minna Madzunkova är ombud i USA och bosatt i Valencia i Kalifornien. Minna är i grunden statistiker men arbetar nu som egenföretagare och konsult.

Efter ombudsträffen bad vi Anne och Minna svara på tre frågor. Vi ville veta lite mer om deras syn på rollen som ombud och vad dem tycker om Svenskar i Världens uppgift i världen.

Hur känns det att få utmärkelsen “Årets ombud”?

Anne: Jättekul! En glad överraskning som ger uppmuntran o sporrar till ökat engagemang för SVIV. Kan då nämnas att i slutet av oktober kommer Sveriges ambassadör i Madrid Lars Hjalmar Wide till Nerja för att framträda inför svenskarna där. Arrangemanget sker i samarbete mellan SVIV o AHN, som är en nordisk org verksam i Nerja. Vi ska då bl a tala om vad SVIV kan göra för svenskarna i Nerja.

Minna: Väldigt roligt och precis som Anne säger uppmuntrar och sporrar utmärkelsen till ännu mer engagemang!

Vad tycker ni är det viktigaste med organisationens arbete?

Anne: SVIV har många viktiga uppgifter, bl.a. att mobilisera svenskar att utnyttja sin rösträtt o att på annat sätt utöva sina medborgerliga rättigheter fast man bor utomlands.  SVIV centralt arbetar ju som lobbygrupp mot riksdag o regering. En annan viktig uppgift för SVIV att ge råd i aktuella frågor som berör medlemmarna; juridiska, sociala o ekonomiska. För att kunna samla o engagera svenskarna utomlands krävs ständiga aktiviteter; föredrag, kulturevenemang, sociala sammankomster etc. Viktigt då att styrelsemedlemmarna är aktiva o ex besöker ombuden utomlands för att på så sätt mobilisera intresset för SVIV.

Minna: Det viktigaste är att SVIV informerar utlandssvenskar om vad som pågår i Sverige och arbetar dessutom aktivt för att ta vara på våra intressen. Det gäller att få fler att inse hur viktig organisationen är och där kan styrelsen och ombuden samarbeta aktivt.

Har ni några tips till andra ombud?

Anne: Vara aktiv o utnyttja alla kanaler tillbuds för att informera om SVIV i olika sammanhang, t.ex i svenska skolan , kyrkan, andra org o grupper som samlar svenskar – på nätet och IRL.

Minna: Fundera på hur just du bäst sprider information om SVIV och kontakta andra ombud för inspiration och för att bolla idéer! Tack vare SVIV har jag och Anne fått fin kontakt och jag ser fram emot att ses i verkliga livet, istället för på nätet!

Tack återigen till Anne och Minna för era svar på våra frågor och det arbete ni gör. Tack även till alla er andra ombud runt om i världen! Med ert starka engagemang har organisationen de bästa ambassadörerna ute lokalt i världen och ni stärker vår kunskap kring de viktiga frågor som utlandssvenskar möter.